فال روزانه


فال روزانه


فال و طالع بيني روزانه را در سايت روزانه بخوانيد. تمام حوادث و اتفاقاتي که امروز براي شما پيش مي آيد را در ادامه مي خوانيد.


 

فال روزانه متولدين فروردين ماه


فال روزانه متولدين فروردين ماه


فال روزانه


امروز ممکن است کسي که دوست اش داريد در مسير خوشبختي شما سنگ بيندازد و مانع تان شود. معمولاً وقتي با مانعي روبرو مي شويد، اولين حرکت شما برخورد با مانع و از ميان برداشتن آن است، حاضريد با هر چيزي که جلوي راه تان قرار مي گيرد بجنگيد. اما اگر از شرايط حاضر خشمگين شويد به ضررتان تمام خواهد شد و به جايي نخواهيد رسيد. در عوض بهتر است با ملايمت بيشتري رفتار کنيد و با ديگران مهربان تر باشيد. سعي کنيد از اين تجربه درس ياد بگيريد، نه اين که فقط راه تان را باز کنيد و برويد.


فال روزانه متولدين ارديبهشت ماه


فال روزانه متولدين ارديبهشت ماه


فال روزانه


درست زماني که احساس مي کنيد در يک رابطه به آرامش رسيده ايد ممکن است با يک مانع روبرو شويد. تصميم داريد که خيلي جدي به مسيرتان ادامه دهيد، اما اين سرسختي مي تواند جلوي رفتارهاي آني شما را بگيرد. اين که فقط بگوييد من شاد هستم کافي نيست، اکنون لازم است که دست از جنگيدن با احساسات تان برداريد. اين فقط يک مرحله ي موقتي است که احساسات شما را رو به سردي برده است. هر چه سريع تر خودتان را با واقعيت تطبيق دهيد، زودتر مي توانيد به سرزندگي رفتاري برسيد.


فال روزانه متولدين خرداد ماه


فال روزانه متولدين خرداد ماه


فال روزانه


امروز به شدت در تلاش هستيد تا وظايف روزمره ي خود را به انجام برسانيد. همه ي حواس تان به اين است که تمرکزتان را روي کاري که در دست انجام داريد قرار دهيد. اما از آن جايي که وظايف زيادي روي سرتان ريخته تقريباً غير ممکن است که بتوانيد به همه ي آن ها برسيد، حتي اگر اضافه کاري کنيد. اگر چه اين قابليت را داريد که چند کار را همزمان انجام دهيد، اما به شما توصيه مي شود که چند قدم به عقب برداريد و اولويت هاي تان را از نو مشخص کنيد. براي اين که هوش و حواس تان سر جا بيايد فقط کافي است چند لحظه تنها بمانيد.


فال روزانه متولدين تير ماه


فال روزانه متولدين تير ماه


فال روزانه


کمي دچار ترديد هستيد، به نظر مي رسد که تمايل نداريد در يک رابطه اي که به تازگي شکل گرفته اطلاعات زيادي به طرف مقابل تان بدهيد. اکنون اعتماد مهم ترين مسأله براي شماست، زيرا مي ترسيد که مبادا در يک رابطه اذيت شويد يا مورد بازي قرار بگيريد. اين احتياطي که به خرج مي دهيد به نفع شماست، زيرا انگار واقعيت مدام مانع ادامه ي مسيرتان مي شود. بد نيست دوباره به اتفاقات گذشته فکر کنيد و برنامه هاي تان را مجدد مورد بررسي قرار دهيد. چند روزي صبر کنيد و بعد تصميم نهايي خود را اعلام نماييد، اين تأخير به شما کمک مي کند تا احساسات تان را با دقت بيشتري پردازش کنيد.


فال روزانه متولدين مرداد ماه


فال روزانه متولدين مرداد ماه


فال روزانه


شايد ديگران شما را به شدت مورد قضاوت قرار دهند، اما اگر اين طور شد نبايد نا اميد شويد. اکنون نبايد احساس شکست کنيد، زيرا هيچ توجيهي براي آن وجود ندارد، به علاوه ممکن است روي آينده ي شما تأثير منفي بگذارد. يادتان باشد که شما تنها کسي در اين دنيا نيستيد که در اين وضعيت قرار گرفته است. مي توانيد اين نا اميدي را به يک فرصت سازنده تبديل کنيد، فقط بايد برنامه هاي تان را مجدد ارزيابي کنيد. اکنون با اهميت ترين قدرتي که در دست شماست همين انعطاف پذيري است.


فال روزانه متولدين شهريور ماه


فال روزانه متولدين شهريور ماه


فال روزانه


امروز ممکن است بعضي خواسته هاي شما نشود، از اين رو ممکن است روند طبيعي انرژي شما مختل شود. شرايط حاضر شايد نا اميد کننده به نظر برسد، به ويژه اگر پول و منابع کافي براي پيشبرد اهداف تان در اختيار نداشته باشيد. حتي اگر از انتظارات تان کوتاه بيايد، باز هم ممکن است چيزي تغيير نکند. بدانيد که اکنون صبوري شما زير ذره بين آزمايش قرار دارد. براي اين که رويکردتان به کلي عوض شود بهتر است از همين چيزهاي که داريد راضي باشيد.


فال روزانه متولدين مهر ماه


فال روزانه متولدين مهر ماه


فال روزانه


امروز شايد احساس کنيد که يکي از دوستان تان با شما مخالف است. يا اين که شايد مشکلات مالي شما به حدي برسد که بخواهيد جيغ بزنيد. مهم نيست فشار يا مشکلي که امروز احساس مي کنيد از چه نوعي باشد، فقط اين را بدانيد که راه هاي زيادي وجود دارد تا اين موقعيت منفي را به يک فرصت سازنده تبديل کنيد. بهترين راهکاري که اکنون به شما پيشنهاد مي شود اين است که به جاي دور زدن موانع با آن ها روبرو شويد. شايد همه چيز بد و منفي به نظر برسد، اما مطمئن باشيد که خيلي زود همه چيز عوض مي شود.


فال روزانه متولدين آبان ماه


فال روزانه متولدين آبان ماه


فال روزانه


برنامه ريزي کردن براي آينده ممکن است مثل کار کردن به نظر برسد. اما اين همه وظيفه شناسي به اين معني نيست که نمي توانيد خوش بگذرانيد. انگار هنوز نمي دانيد که ميزان کنترل شما بر شرايط حاضر دقيقاً چه قدر است. تنها کاري که مي توانيد انجام دهيد اين است که طرز فکرتان را عوض کنيد و کمي به خودتان استراحت بدهيد. کمي استراحت به شما کمک مي کند تا دوباره انرژي هاي از دست رفته ي خود را بازيابيد. بدانيد که رسيدن به اهداف تان مثل يک مسابقه ي ماراتون است که ممکن است طول بکشد.


فال روزانه متولدين آذر ماه


فال روزانه متولدين آذر ماه


فال روزانه


معمولاً همه چيز را کلي نگاه مي کنيد، آن قدر که ممکن است بعضي جزييات را نبينيد. شايد شرايط حاضر به دليل رفتارها و بي دقتي هاي گذشته ي خودتان باشد، اما ممکن است نتيجه ي کار آن قدرها هم که فکر مي کنيد بد و زننده نباشد. حالا اگر مي خواهيد همه چيز را درست کنيد بدانيد که با يک چالش بزرگ روبرو هستيد. براي اين که بتوانيد کارهاي روزمره ي خود را با سلامت بيشتري به انجام برسانيد مي توانيد مراقبه انجام دهيد يا به ساير کارهاي معنوي بپردازيد.


فال روزانه متولدين دي ماه


فال روزانه متولدين دي ماه


فال روزانه


اکنون چنان ترغيب شده ايد که مي خواهيد تمام دنيا را به دست آوريد. وقتي در مسير قرار گرفتيد تازه متوجه مي شويد که چه قدر همه چيز پيچيده است و خواسته هاي تان ممکن است آشفته تان کند. اکنون زمان آن نيست که دچار ترديد شويد، بهتر است با همه ي موانع زندگي روبرو شويد. تا زماني که از واقعيت دور نشويد مي توانيد نسبت به آينده مثبت انديش باشيد. اما يادتان باشد که هرگز روياهاي تان را فراموش نکنيد.


فال روزانه متولدين بهمن ماه


فال روزانه متولدين بهمن ماه


فال روزانه


امروز ممکن است ديگران از شما انتظارات غير واقعي داشته باشند، همين رفتارها موجب ناراحتي و خشم شما خواهد شد. نمي توانيد همه ي آن چيزهايي را که ديگران مي خواهند در طول يک روز به آن ها بدهيد، از اين رو بيشتر تمايل داريد که به خواسته هاي خودتان برسيد. يادتان باشد که لذت  هاي زودگذر اهميتي ندارند، براي چيزهاي با ارزش هميشه بايد صبر کنيد. اين که با ديگران مصالحه کنيد در طولاني مدت به نفع همه خواهد بود.


فال روزانه متولدين اسفند ماه


فال روزانه متولدين اسفند ماه


فال روزانه


اکنون براي اين که موفق شويد بايد به ديگران گوش کنيد، به ويژه اگر درباره ي قدم بعدي خود اطمينان کافي نداشته باشيد. اين مقاومت و سرسختي بيشتر از جانب خودتان است، اما شايد فکر کنيد که اين شرايط از جانب ديگران به شما تحميل شده است. براي اين که بتوانيد بر محدوديت هاي خود غلبه کنيد بايد به صحبت هاي ديگران گوش کنيد و آن ها را جدي بگيريد. ذهن تان را آزاد کنيد تا مسير بر شما هموار شود.


 


 


 طالع بيني شخصيت متولدين فروردين ماه:
پرجنب و جوش ، فعّال ، عجول ، رک و بي‌پروا ، زود عکس‌العمل نشان مي‌دهد، لايق و کاردان ، عاشق قدرت ،بي‌صبر و طاقت ، قادر است مدّتها تنها باشد ، اهل امر و نهي ، طرّاح ، اهل هيجان ، حادثه‌جو ، پرتوقّع ، رياستمآب ، با اعتماد به نفس ، سازنده ، به گذشته فکر نمي‌کند ، جوانتر از سنش ، شايسته ، ماجراجو ، روشنفکر ،دقيق ، اشتباه خود را نمي‌پذيرد ، با مديريّت عالي ، متنفّر از مداخله ديگران ، فعّال و جنجالي ، با شهامت ، بامطالعه ، هوشيار و زرنگ ، صاحب عقيده ، مبتکر ، مقتدر ، اهل بخشش ،اهل تنوّع ، با حس مسئوليّت ، پر انرژي ، اهل کشمکش و ستيز ، سالم و پرقدرت ، خودخواه، گاهي ياغي ، بي ريا ، گاهي خشک و يک دنده ،مخالف دوز و کلک ، در باطن ضعيف‌تر از ظاهر است ، مددکار ، گاهي غير واقعي و غير منطقي ، هوشمند.


 


طالع بيني مرد متولد فروردين :
رک و راست، عاشق پيشه، حسود، پرتوقع و رياست طلب، هرگز به گذشته فکر نمي‌کند، رفتار و قيافه‌اش جوانتر از سنش به‌نظر مي‌رسد، از زن خجول، ملالت آور و منفي باف بيزار است.


 


طالع بيني زن متولد فروردين :
او بيش از هر زن ديگري در دنيا مي‌تواند بدون مرد زندگي کند. داراي قابليتهاي زيادي است بطوريکه تقريبا از عهده انجام هر کاري از فروشندگي تا نخست وزيري بر مي‌آيد. خوش بين است و خواهان داشتن کاري در خارج از منزل مي‌باشد. عصبانيتهايش ظاهري و مهربانيش عميق و واقعي مي‌باشد.


 


طالع بيني شخصيت متولدين اردبيهشت ماه:
خيلي قانع ، صبور و آرام ، پرتحمّل ، عاشق مالکيّت ، حسود ، متعصّب ، اهل اعتدال ، با محبّت ، خيلي قوي وسالم ، عاشق عطر و بوي طبيعي ، از تجارب گذشته الهام مي‌گيرد ، واقعاْ وفادار ، مخالف افراط ، ‎‎‎با سليقه ،خوشگل‌پسند ، پول‌دوست ، هميشه راضي ، مصمّم ، پرکار ، سخاوتمند ، مؤقّر و سنگين ، فقط در مقابل حرف آرام رام مي‌شود ، اهل ماديّات ، دنبال زندگي شيرين ، مادّي‌گرا و سودجو ، به‌هر کاري صورت واقعي مي‌دهد ،مخالف خشونت ، با ثبات و پايدار ، عاشق صلح و آرامش ، صادق ، مال جمع کن ، اهل هنر ، مخالف درگيري ، اگرعصباني شود طوفان بپا مي‌کند ، مستعد کشاورزي ، هرکاري را به پايان مي‌رساند ، رئيس فعّال و لايق ، با همهکنار مي آيد ، خود سر ، نجيب، عاشق خانه و خانواده ، عاشق طبيعت ، عاشق رفتار ملايم ، کمک رسان ، دارايقلبي بزرگ ، با صفا ، مسلّط به نفس ، داراي عزّت نفس ، عاشق گل و زيبائي ، بي تفاوت نسبت به دشمنان ،
ميانه رو ، رفيق و دوست بسيار شيرين ،شيک پوش ، علاقه‌مند به موسيقي ، قدر شناس ، مخالف عجله ، داراي تحمّل زياد ، محتاط و مخالف اعتراض و انتقاد .طالع بيني مرد متولد ارديبهشت:

دير ناراحت مي‌شود اما اگر ناراحت شود دنيا را به‌هم ميريزد. زن شوخ، سياستمدار، مطيع و خانه‌دار را به حد پرستش دوست دارد. آرام، اهل عمل، حساس، محتاط است ولي اصلا رويائي نيست. زود رنج و بد خشم است اما هرگز از خانه‌اش قهر نمي‌کند. دست و دلباز اما حسابگر است و علاقه‌مند است پسر داشته باشد.


 


طالع بيني زن متولد ارديبهشت:
طبيعت را دوست دارد. مادري سخت‌گير، همسري فداکار و کمک دهنده، عاشق موسيقي و ساز و آواز است. از بسياري جهات نمک رندگي محسوب مي‌شود. دغلباز و ناپاک و اهل فلسفه بافي نيست. در عشق بي‌پرواست.در شيک‌پوشي طرفدار سادگي است، مخالف شتابزدگي است و يک رگ لجبازي دارد.


 


طالع بيني شخصيت متولدين خرداد ماه:
اهل تنّوع ، واقعاْ باهوش ، سريع‌الانتقال ، متلّون‌المزاج ، غير پايدار ، عاشق کارهاي فکري ، کنجکاو ، پرانرژي ،داراي شخصيّت دوتايي ، بي‌ثبات ، دمدمي مزاج ، هرگز کار را تمام نمي‌کند ، عاشق مسافرت ، معاشرتي ، سر به هوا ، زرنگ ، قابل تطبيق با هر محيط ، پي به اسرار مي‌برد ، نا آرام ، در جستجوي مطالب جديد ، واقعاْ با سليقه ، ماهر ، داراي قدرت فکري زياد ، آدم شناس ، عاشق برنامه‌هاي کوتاه‌مدت ، منطقي ، عاشق حرکت ،متنفّر از تقلّب ، عاشق کامپيوتر ، از کار طولاني خسته مي‌شود، عاشق شطرنج ، زود جوش ، در يک‌جا بند نمي‌شود ، نرم و غيرمستقيم حرف مي‌زند ، قابل انعطاف ، عاشق مطالعه ، عاشق جمع مردم ، رنگارنگ ،داراي قوّه تخيّل زياد ، خوش سر و زبان ، ماجراجو و بي ثبات ، شيک پوش ، غير حسود ، گاهي شاد و گاهي غمگين ، گاهي پر حرف و گاهي خاموش ، نکته سنج ، اهل هنر ، خواهان وفاداري ، کم حرف ، آب زير کاه ، اهل معاشرت ، رويائي ، بي قرار ، اصلاْ رويش حساب نکنيد ، ميل ندارد کسي از کارش سر در بيارد ، با انصاف ، بدقول ، اهل زخم زبان ، گاهي لجباز ، عاشق غذاهاي تند .


 


طالع بيني مرد متولد خرداد:
با ذوق، هنر دوست، غير حسود و کمي بدقول، براي فرزندان پدري نرم و مهربان، در شوئي و معاشرت با زن اهل تنوع و ماجرا، خوش صحبت است، علاقه دارد که مرموز جلوه کند، گاهي اهل زخم زبان، کنايه و آزار است. از شنيدن انتقاد از رفتار عاشقانه‌اش بيزار است.


 


طالع بيني زن متولد خرداد:
زني با چند شخصيت گوناگون، با قوه تخيل بالا، خوش سر و زبان و با سليقه، ماجرا دوست و بي‌ثبات، خيلي بيش از اينکه طالب عصبانيت شما باشد به شفقت شما نياز دارد. عاشق تغيير و تحول است. مادري است شاد و خندان و بچه‌هايش مانند خودش خود مختارند و روي پاي خود مي‌ايستند.


 


طالع بيني شخصيت متولدين تيرماه:
خيلي حسّاس ، سريع الانتقال ، رويايي ، عاشق خانه و خانواده ، منزوي ، عاشق مهتاب ، عاشق فرزند ، علاقه مند به کشاورزي ، گاهي آرام و گاهي طوفاني ، خجالتي ، بسيار با سليقه و شيک پوش ، پشتيبان اقوام ، داراي قويترين احساسات ، بهترين آشپز ، علاقه زياد به گل ، داراي حس پدرانه يا مادرانه ، با وفا ، رفيق باز ، صرفه جو و اقتصادي ، محتاج به کمک ديگران ، پر محبّت ، مطيع همسر ، تا حدودي خسيس ، متنفّر از انتقاد ، با هوش ، اهلقهر و آشتي ، در آشتي پيشقدم نمي شود ، همسري با وفا ، غمگين در روزهاي ابري ، گاهي خوب و گاهي بد، خيالاتي ، عاشق عتيقه و اشياء کهنه ، اهل تدارک و آذوقه ، ماديّگرا و پول پرست ، رک گو ، خودخواه ومغرور ، تا حدودي سطحي نگر ، صبور و آرام ، حافظ اسرار ، علاقه زياد به مادر ، عاشق تعريف و تمجيد ، مهمان نواز عالي . خيلي ظريف ، شکيبا ، صميمي ، محافظه کار ، اهل ريسک نيست ، ميهن پرست ، انتقامجو ، وسواسي ، رئوف ومهربان .


 


طالع بيني مرد متولد تير:
اخمو، بچه مسلک، تودار، همبازي بچه‌ها، کمي بخيل و پول دوست، او بدون شک استاد است و مي‌تواند طولاني‌ترين مطالب را در کوتاهترين جملات بيان کند. حواسش هرگز پرت نمي‌شود و از پرچانگي بيزار است. اگر قلبش جريحه دار شود فورا به لاک خويش فرو مي‌رود. هيچ مردي به اندازه او زنش را دوست ندارد.


 


طالع بيني زن متولد تير:
با وفا، نجيب، گاهي اوقات خسيس، در آشپزي قابل، در شبهاي مهتابي عاشق، در دوران مادري يک زن کم‌نظير، از انتقاد نفرت دارد، اگر مورد تمسخر قرار گيرد به شدت آزرده خاطر مي‌گردد و تاب تحمل طرد شدن را ندارد. صبر و از خودگذشتگي او براي کسانيکه دوستشان دارد حد و مرزي ندارد.


طالع بيني شخصيت متولدين مرداد ماه:
پر محبّت ، متنفّر از دروغ ، واقعاْ قدرتمند ، ثابت قدم ، عاشق شهرت ، بسيار مغرور ، سر حال و بشّاش ، خودخواه و جاه طلب ، بد پيله ، خود بزرگ بين ، مقتدر ، مؤدّب ، فعّال و کوشا ، با ثبات و پايدار ، قوي و با اراده ، اهل معنويّات، خود نما ، عاشق تعريف و تمجيد ، با جرأت و شهامت ، رهبر و فرمانروا ، زود گول مي خورد ، پر انرژي ، بلند نظر ، صدّيق و مهربان ، سخاوتمند ، وفادار ، شجاع ، علاقه مند به زندگي تجمّلي ، لجوج ، حساس ، پر توقّع ، پر تحمّل ، دوستِ واقعي ، يک پدر نمونه ، بي ريا ، رام شونده ، داراي خشمي طوفاني ، مدافع و پشتيبان اطرافيان ، علاقه مند به موسيقي ، بايد مورد ستايش قرار گيرد ، کمي حسود ، کار آمد ، دست و دلباز و تا حدودي ولخرج ، با گذشت ولي خودخواه ، بدون کينه ، فاقد بد ذاتي ، خون گرم ، ظريف کار ، سريع الانتقال ، خوش سيما و شکيل ، هميشه تميز ، يک دفعه و ناگهاني عصباني ميشود ، بسيار مؤدب و مورد احترام مردم.


 


طالع بيني مرد متولد مرداد:
يک شير ژيان و سر کش، يک عاشق پاکباز، يک دوست واقعي و يک پدر نمونه، بي عشق نمي‌تواند زندگي کند دل او از آئينه پاکتر و روشنتر است اما خشم او هم توفاني هم سهمگين خواهد بود. اغلب آدمهاي کارآمدي هستند به نحوي که اغلب کارهاي منزل را شخصا و با مهارت تمتم انجام مي‌دهند.


 


طالع بيني زن متولد مرداد:
باهوش، گرم و جذاب، شيک پوش، با شخصيت، خواهان تجمل، رياست طلب، دوستدار تعريف و تمجيد و کدبانو، در دوستان تاثير بسيار مطلوب بر جاي مي‌گذارد. مادري مهربان و صميمي که مي‌کوشدفرزندان خود را مستقل و داراي اعتماد به نفس بار بياورد.


 


طالع بيني شخصيت متولدين شهريورماه:
حسّاس ، با هوش ، شاد و سر حال ، دقيق ، وظيفه شناس ، خوش هيکل و خوش تيپ ، سالم و تندرست ، اهل سازش ، سود جو ، خجول ، بد پيله ، واقعاْ ساعي و کوشا ، سرمايه دار ، کمال گرا ، صبور و آرام ، عاشق سلامت خود ، متّکي به نفس ، خونسرد و خوددار ، عاشق کامپيوتر ، روشنفکر و دانشمند ، قابل انعطاف ، وسواسي ، پر انرژي ، مبتکر ، اهل اعتدال و ميانه روي ، کمک رسان ، اهل انتقاد ، معتمد ، وفادار ، با ايمان ، رام نشدني ، بي ريا و بي تزوير ، خوش قلب ، چشم و گوش بسته ، با شرم و حيا ، ثابت قدم ، مورد حسد قرار مي گيرد ، دور از جرّ و بحث ، گول زرق و برق را نمي خورد ، فرشته خو ، خيلي درس خوان ، چابک ، خيال پرداز ، داراي ذائقه قوي ، با انضباط و مستقل ، کاردان و لايق ، نکته سنج ، خود کفا ، پر توقّع ، اهل همدردي ، زود رنج ، قاطع ، دور انديش، خرده ‌گير و خورده بين


 
طالع بيني مرد متولد شهريور:
آتش عشق اين مرد بسيار کم شعله اما جاودانه و با حرارت است. مجموعه‌اي است از کمال و هوش و ثبات قدم.بر انگيختن احساساتش کار دشواري است. او مي‌تواند سالهاي سال بدون اينکه قلبش براي کسي بتپد زندگي کند. به کوچکترين چيزهائي که مورد علاقه همسرش است فکر مي‌کند و به آنها اهميت ميدهد.طالع بيني زن متولد شهريور:

بسيار احساساتي، بي‌ريا و تزوير، خوش قلب، خواستار عشق حقيقي و وفادار به همسر و خانواده، در مناسبات خود با او سعي کنيد از جر و بحث پرهيز نمائيد. در هيچ کاري زيادهروي نمي‌کند و خوب مي‌تواند از خود مراقبت کند. در مقابل اقرار به گناهان خويش سرسختي عجيبي نشان مي‌دهد.


 


طالع بيني شخصيت متولدين مهر ماه:
اهل اعتدال ، حامي وپشتيبان همسر ، شيرين بيان ، صلح جو ، علاقه مند به فضا ، آرام و متين ، بسيار منطقي، بي آلايش ، عاشق اصالت ، علاقه مند به موسيقي ، اجتماعي ، مؤقّر ، بد پيله ، خجالتي ، پر از احساس ، اهل م ، عاشق هنر و ادبيات ، سياستمدار ، به فکر فردا نيست ، مقبول اطرافيان ، اهل مساوات و برابري ، پر شور و حرارت نيست ، عاقل ، اهل حمايت از ديگران ، معتدل و پايدار ، شکمو ، اميدوار ، با انصاف ،خوش سليقه ،اهل تجزيه و تحليل ، گاهي تنبل ، کنجکاو و جستجو گر ، متنفّر از زيادي مهمان ، انتقامجو ، از بي بند و باري متنفّر است ، با معلومات و با درايت ، به آساني تغيير عقيده نمي دهد ، مهربان ، شيک پوش و جذّاب ، نکته سنج ،داراي پشتکار فراوان ، يک روز گرم و يک روز سرد ، هوشمند ، مشاور خوب ، دوست ياب ، منظّم و مرتّب ،عاشقرنگ آبي ، گاهي لجباز ، مثل باتري بايد مرتّب شارژ شود ، صادق و درستکار ، خوش مشرب ، ساده دل ، آسان
گير ، دو دل و مردد ، خوش‌بين .


 


طالع بيني مرد متولد مهر:
با انصاف، متعادل، زن پرست، خوش سليقه و گاه تنبل و بي اعتنا نسبت به زندگي، اگر شوهر متولد مهر داريد هميشه به سر و وضع خود برسيد خانه را تميز و مرتب نگاه داريد. اين مرد به هيچ وجه مايل به رنجاندن ديگران نيست. شما مي‌توانيد به خود بباليد که هوشمند‌ترين مشاور جهان را د رجوار خود داريد.


 


طالع بيني زن متولد مهر:
معمولا استخوان بندي درشتي دارد و نسبتا سنگين وزن است. شما بارها در او علائم ياز قدرت، اراده، جديت و تصميم مي‌بيند که با خلق و خوي نه کمتر سازگاري دارد. در هر موقعيتي چه جزئي و چه مهم هوشياري و انصاف و قدرت استدلال خود را ظاهر مي‌سازد و از انزوا و تنهائي نفرت دارد.


 


طالع بيني شخصيت متولدين آبان ماه:
قوي و قدرتمند ، مصمّم و با اراده پولادين ، ورزشکار ، هوشيار ، حسّاس و خجول ، در ظاهر آرام ولي در باطنخروشان ، انتقامجوي شديد ، پر انرژي ، واقعاْ کوشا ، عاشق ماورالطبيعه ، اهل معنويّات ، عاشق مسائل مرموز، هر کاري را به پايان مي رساند ، مشکوک و کنجکاو و تودار ، مجري بسيار خوب ، پايدار و با ثبات ، محقّق ورزيده ،کاشف و دانشمند ، علاقه مند به تفتيش عقايد ، فکر سايرين را مي خواند ، داراي روح قوي ، واقعاْ اميدوار ،فرمانده و سياستمدار ، مقاوم و پر تحمّل ، فنا ناپذير ، عدّه کمي را وارد زندگي خود مي کند ، عاشق تولّد مجدّد ،داراي اهداف عالي ، بلند پرواز ، علاقه‌مند به روانکاوي و روانشناسي ، پر شور و حرارت ، پدري فداکار ، عاشقنصيحت کردن ديگران ، داراي افکار تخيّلي و ايده آل ، زيبا ، حسود ، موقع شناس ، جاه طلب ، خشن ، قابل اعتماد، متنفّر از دروغ ، با وقار ، منطقي ، ماجراجو ، عاشق اسرار حيات و جهان ، با اعتماد به نفس ، شجاع و دلير ،کمال گرا ، اهل معنويّات و واقعاْ قاطعانه عمل مي کند .طالع بيني مرد متولد آبان:

تيز هوش، با اراده، خواستار هدفهاي بزرگ، پدري دلسوز و مهربان، مواظب باشيد که هرگز به مرد متولد اين ماه دروغ نگوئيد و احساسات او را جريحه دار نکنيد و يا بر خلاف غرور مردانه او رفتار و گفتاري نداشته باشيد زيرا که انتقام و عکس العمل خشمگينانه او بسيار سوزنده و خطرناک است.


 


طالع بيني زن متولد آبان:
طناز و زيبا، خانه دار و گرم، حسود و انتقامجو، راز دار و خود دار، موقع شناس و گاه جاه طلب، جذاب و مغرور و با اعتماد به نفس، براي متولد اين ماه اندکي علاقه و يا اندکي تنفر مفهوم ندارد يا عاشق است يا دشمن و در غير اينصورت کاملا بي تفاوت و بي اعتناست.


 


طالع بيني شخصيت متولدين آذرماه:
پر شانس‌ترين فرد ، ساده و بي آلايش ، عاشق تعليم و تربيت ، سازش‌کار ، با هوش و با نشاط ، اهل دين و مذهب و معنويّات ، کنجکاو ، خوش قلب ، دوست داشتني ، علاقه‌مند به مسافرت و گردش ، اجتماعي و خوش مشرب ، اهل تجربه ، سخاوتمند ، با ذوق ، چالاک ، يک دفعه حرف شيرين مي پراند ، انعطاف پذير ، فراموشکار ،اهل عدالت ، مشتاق و پر انرژي ، زود خسته مي شود ، علاقه‌مند به معاشرت و دوست يابي ، مرتّب کار عوض مي کند ، عاشق تنوّع ، شاد و خندان ، با شهامت ، پاک و معصوم ، دعوائي و زودرنج ، اهل فرار از مسئوليّت ، خوش ذات ، صادق ، کم دقّت ، خوش بين ، منطقي ، مهمان دوست ، ولخرج ، رک گو ، اهل سؤال و جواب ، دمدمي مزاج ، براي دوست هر کاري مي کند ، عاشق شهرت و افتخار ، خونگرم ، با معلومات ، سريع الانتقال و باهوش ، خوش گذران ، چيز فهم ، مشتاق بيان حقايق .


 


طالع بيني مرد متولد آذر:
صادق و راستگو، دمدمي مزاج، در عشق کم اعتنا، خواهان آزادي و بي‌قيدي و طرفدار تنوع و مسافرت، خطرناکترين شوهر دنيا است. صاحب بزرکترين کلکسيون دوست آشنا در دنياست، به هنگام انتخاب دوست به جاي توجه به ظاهر دقت خود را متوجه باطن آنها ميسازد.طالع بيني زن متولد آذر:

اهل منطق و واقعيت، مهمان دوست، بي ريا و پول خرج کن، بي نظم و انضباط، راستگو اما بد زبان و درشت‌گو، زبان متولد اين ماه نيشدار و پر کنايه است اما قلبش پاک و صميمي و بي ريا ست. بيشتر اهل شکار افتخارات و شهرت است تا اهل شکار و پول و ماديات


 


طالع بيني شخصيت متولدين دي ماه:
داراي شخصيّت عالي ، خيلي لايق و کاردان ، بهترين رئيس ، انتقامجوي شديد ، ساده پوش و بي آلايش ،محتاط ، آرام و صبور ، مرد عمل ، مقتدر ، پر تحمّل ، جدّي و جاه طلب ، فعّال و کوشا ، واقع بين ، سرکش ، پولدوست ، بيهوده انرژي تلف نمي کند ، از تجربيّات خود و ديگران به خوبي استفاده مي کند ، با‌شرف و با ‌وجدان ،تميز ، خودکفا و سودجو ، داراي حس مسئوليّت زياد ، دشمن ولخرجي و اسراف ، حسابگر ، مخالف تجمّلات ،صاحب شأن و مقام ، سازمان دهنده خوب ، تقريباْ سياستمدار ، کوشا و مطمئن و خونسرد ، تودار ، مالک همسرخود ، حسود و بدبين ، متنفّر از طلاق ، داراي عدم اعتماد به نفس کافي ، قدرت طلب ، خانواده دوست ، خشک ولي مهربان ، خشن ، داراي زبان نيش‌دار ، شاد و با نشاط ، داراي باطن خروشان ، غير قابل گذشت ، قدر شناس، گاهي اوقات خجالتي ، باانضباط ، بد اخم و بد عنق ، داراي حافظه قوي ، زود سر کار مي آيد و دير مي رود ، ازتنبلي بيزار است ، اهل دکتر و دارو ، خونسرد و مداوم ، ثابت قدم ، خودکار ، مذهبي ، شنونده خوب و گاهي اوقات لجباز .


 


طالع بيني مرد متولد دي:
قدرت طلب، خانواده دوست، خوددار و سرد، در عرصه عشق کم حرف و کم تظاهر، پدري جدي و خشک اما مهربان و دلسوز. مقام را به ثروت ترجيح مي‌دهد. در جواني بسيار جدي است ولي به تدريج که پا به سن مي‌گذارد نرم مي‌شود. ابراز عشق و علاقه را بايد به وي ياد بدهيد. مرد اين ماه هرگز از روي هوس ازدواجنمي‌کند.طالع بيني زن متولد دي :

جاه طلب، کد بانو، منظم، کمي لجباز و زود رنج، هميشه آراسته و خوش لباس، هدف نهائي او هميشه تامين زندگي، جلب احترام و کسب اقتدار و برخورداري از موقعيتهاي چشمگير است. از نظر اجتماعي فوق العاده مبادي آداب و با نزاکت است.


 


طالع بيني شخصيت متولدين بهمن ماه:
بسيار حسّاس ، استوار و ثابت قدم ، واقعاْ عاقل و تودار ، بدون ريا و تزوير ، انسان واقعاْ خوب ، دانا ، خونسرد ،رک گو ، روي خودش بيش از ديگران حساب مي کند ، مستقل ، منطقي ، عاشق بشريّت و انسانيّت ، فکر ديگران را مي‌خواند ، ثابت قدم ، آرامش دوست ، کمک رسان ، آسان زندگي مي کند ، پرسه زدن را دوست دارد ، داراي حسّ ششم قوي ، علاقه مند به دوستان ، آزاديخواه ، بلند پرواز ، رام نشدني ، هر جا برود بر مي گردد ، جاه طلب ، از اقرار به گناه منزجر است ، دوستان بسيار زيادي دارد ، رازدار و تو دار ، اجتماعي ، تا حدودي خودخواه و مغرور ، انتقاد را قبول ندارد ، فرشته خو ، از تعريف لذّت مي برد ، راه و روش خود را به طور دائم تغيير ميدهد ، منافع خود را به خاطر ديگران به خطر مي اندازد ، سخاوتمند مخصوصاْ در دوستي ، دوستي او عميق و شکوهمند است ، ولخرجيش از روي عقل است ، خوش قلب و مهربان ، کم‌حافظه ، بهترين مشاور ، پرحرکت و بي‌قرار ، کم علاقه به اصول سنتّي و قدرشناس .


 


طالع بيني مرد متولد بهمن:
دارا دوستان زيادي است، از اقرار به نقطه ضعف‌هاي خود منزجر است. حسود و سوظني نيست، هارت و پورت و هياهو دارد. دير ازدواج مي‌کند و در بيماري وسواس است. ذاتآ اجتماعي است و افکاري را در سر مي‌پروراند که اصلآ عملي نيستند. عشق اول خود را براي تمام عمر در خاطر نگه مي‌دارد.
طالع بيني زن متولد بهمن:
بسيار غافلگير کننده، سزيع الانتقال، دارادي حس پيش بيني، کنجکاو، رفيق باز و کم علاقه به آداب و رسوم، درعشق خود بسيار جدي و وفادار است اما قادر به ابراز آن نيست. او متعلق به همه جا همه کس است اما د رعين حال از آن هيچکس نمي‌باشد.


 


طالع بيني شخصيت متولدين اسفند ماه:
بسيار حسّاس و رؤيايي ، داراي حسّ ششم ، خيلي ظريف و نرم عمل ميکند ، اهل آرامش و ملايمت ، هميشه موافق ، سازش‌کار و داراي تخيّلات شديد ، اصلاْ واقع بين نيست سازگار ، زود رنگ عوض مي کند ، احساساتي، قابل انعطاف ، داراي افکار غير واقعي و غير منطقي ، بسيار متين و آرام ، کم عصباني مي شود ، مهربان ،علاقه مند به موسيقي ، عاشق صلح و آرامش ، کم انرژي ، ساده‌لوح ، پول دوست ، مرموز ، داستان‌پرداز قوي ، نيکوکار خجالتي ، خواستار تشويق و حمايت ، زود رنج ، از نظر جسمي ضعيف ، دو دل ، ترسو ، خيلي حسود ، باريک بين و دقيق ، خيالباف ، نا اميد ، اهل نامه نگاري ، علاقه زيادي به جشن ‌تولّد ، يا منفي کامل است يا مثبت کامل ، داراي صبر ايّوب است ، گاهي اوقات واهي و پوچ گرا ، نازنين ولي ‌ناقلا ، اهل معنويّات ، به دخترانش علاقه زيادي دارد ، غم‌گرا ، خواستار نوازش ، احساس آرامش مي‌دهد .

 


طالع بيني مرد متولد اسفند:

به هيچ عنوان حد وسط ندارد، يا منفي کامل است يا مثبت کامل، از کم کاري و خونسردي او نرنجيد، هفته‌اي دو سه بار به او بگوئيد دوستش داريد. متعصب نيست و هرگز به قضاوت نمينشيند و تا زمانيکه به مطلبي پي نبرده باشد نظريه‌اي ابراز نمي‌دارد.

 

 

طالع بيني زن متولد اسفند:
ظرف عسلي است که قدري فلفل به داخل آن ريخته شده است. از بسياري جهات بي‌نظير است. ناراحت‌‌ترين مردها در جوار زن اسفند احساس آرامش مي‌کنند. سخت رويائي و خيالباف است، به کودکان خويش عشق مي‌ورزد.


 


 


منبع فال روزانه


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین جستجو ها

دانستني Angela Jonathan Susan Rosangela Dustin رسمي ادبي کسب و کار - معرفي کسب و کار اينترنتي تجهيزات آشپزخانه صنعتي