شعر همانند پرنده‌اي است که از قلب شاعر عاشق پرواز مي‌کند تا خود را بر فراز قلب معشوق برساند و در آنجا منزل کند. شعر عاشقانه هرچه کوتاه‌تر باشد، زودتر مي‌تواند در دل جاي بگيرد؛ آسان‌تر حفظ شود و در خاطر معشوق بماند و پس از آن تمام عاشقان جهان آن شعر عاشقانه کوتاه را براي معشوقشان زمزمه کنند. گلچيني از شعر کوتاه عاشقانه شامل اشعار سنتي، اشعار معاصر و تک‌بيت‌هاي عاشقانه در مطلب پيش رو جمع‌آوري شده است.


شعر عاشقانه کوتاه


 گزيده اشعار سنتي عاشقانه کوتاه  


هر که در عاشقي قدم نزده است
بر دل از خون ديده نم نزده است

او چه داند که چيست حالت عشق
که بر او عشق، تير غم نزده است

خاقاني

~~~~~???~~~~~

دگر از درد تنهايي، به جانم يار مي‌بايد
دگر تلخ است کامم، شربت ديدار مي‌بايد

ز جام عشق او مستم، دگر پندم مده ناصح
نصيحت گوش کردن را دل هشيار مي‌بايد

مرا اميد بهبودي نماندست، اي خوش آن روزي
که مي‌گفتم: علاج اين دل بيمار مي‌بايد

بهائي بارها ورزيد عشق، اما جنونش را
نمي‌بايست زنجيري، ولي اين بار مي‌بايد

شيخ بهايي

~~~~~???~~~~~

دعوت من بر تو آن شد کايزدت عاشق کناد
بر يکي سنگين دل نامهربان چون خويشتن

تا بداني درد عشق و داغ هجر و غم کشي
چون به هجر اندر بپيچي پس بداني قدر من

رابعه قزداري

~~~~~???~~~~~

تا در ره عشق آشناي تو شدم
با صد غم و درد مبتلاي تو شدم

ليلي‌وش من به حال زارم بنگر
مجنون زمانه از براي تو شدم

وحشي بافقي

 
منتخب قصيده هاي عاشقانه از شاعران بزرگ پارسي~~~~~???~~~~~

بر عشق توام، نه صبر پيداست، نه دل
بي روي توام، نه عقل بر جاست، نه دل

اين غم، که مراست کوه قافست، نه غم
اين دل، که توراست، سنگ خاراست، نه دل

رودکي

~~~~~???~~~~~

جهان بي عشق ساماني ندارد
فلک بي ميل دوراني ندارد

نه مردم شد کسي کز عشق پاکست
که مردم عشق و باقي آب و خاکست

چراغ جمله عالم عقل و دينست
تو عاشق شو که به ز آن جمله اينست

اميرخسرو دهلوي

~~~~~???~~~~~

هر شب به تو با عشق و طرب مي‌گذرد
بر من زغمت به تاب و تب مي‌گذرد

تو خفته به استراحت و بي تو مرا
تا صبح نداني که چه شب مي‌گذرد

هاتف اصفهاني

~~~~~???~~~~~

اي ابر چراست روز و شب چشم تو تر
وي فاخته زار چند نالي به سحر

اي لاله چرا جامه دريدي در بر
از يار جداييد چو مسعود مگر

مسعود سعد سلمان

~~~~~???~~~~~

عشق تو عالم دل جمله به يکبار گرفت
بختيار اوست برما که تو را يار گرفت

من اسير خود واز عشق جهاني بي‌خود
من درين ظلمت و عالم همه انوار گرفت

سيف فرغاني
 مجموعه غزل عاشقانه پارسي


عکس نوشته من دل رفتن نداشتم محمدعلي بهمني


 گزيده اشعار معاصر عاشقانه کوتاه  


من
دل رفتن نداشتم
درخت خانه‌ات ماندم

تو
رفتن را
دل دل نکن

ريزش برگ‌هايم
آزارت مي‌دهد

محمدعلي بهمني

~~~~~???~~~~~

اشک رازي‌ست
لبخند رازي‌ست
عشق رازي‌ست
اشکِ آن شب لبخندِ عشقم بود

احمد شاملو

~~~~~???~~~~~

اين چه عشقي است که در دل دارم
من از اين عشق چه حاصل دارم

مي‌گريزي ز من و در طلبت
باز هم کوشش باطل دارم

فروغ فرخزاد
زيباترين اشعار درباره عشق


 

 

شعر عاشقانههر قفلي که مي‌خواهد
به درگاه خانه‌ات باشد

عشق پيچکي است
که ديوار نمي‌شناسد

~~~~~???~~~~~

چه فرقي مي‌کند
من عاشق تو باشم
يا تو عاشق من؟!

چه فرقي مي‌کند
رنگين کمان
از کدام سمت آسمان آغاز مي‌شود؟!

گروس عبدالملکيان

~~~~~???~~~~~

نه چتر با خود داشت نه رومه نه چمدان
عاشق‌اش شدم.
از کجا بايد مي‌دانستم
مسافر است؟!

مژگان عباسلو

~~~~~???~~~~~

برايم شعر بفرست
حتي شعرهايي که عاشقان ديگرت
براي تو مي‌گويند

مي‌خواهم بدانم
ديگران که دچار تو مي‌شوند
تا کجاي شعر پيش مي‌روند

تا کجاي عشق
تا کجاي جاده‌اي که من
در انتهاي آن ايستاده‌ام

افشين يداللهي
بهترين اشعار در وصف زيبايي معشوقملواني شوريده
خلباني سر به هوا
شاعري عاشق
قصابي دل رحم
کارگري ساده.
آدم‌هاي زيادي در من هستند
که عاشق هيچ کدامشان نيستي

جليل صفر بيگي

~~~~~???~~~~~

همگان به جست‌ و جوي خانه مي‌گردند
من کوچه‌ خلوتي را مي‌خواهم
بي‌ انتها براي رفتن
بي‌ واژه براي سرودن
و آسماني براي پرواز کردن
عاشقانه اوج گرفتن
رها شدن

سيدعلي صالحي

~~~~~???~~~~~

 

اشعار عاشقانه کوتاه


کاري کن
ساحل
روياي رسيدن به تو نباشد
در دريا
چاره جز
عاشق بودن
نيست

کيکاووس ياکيده

~~~~~???~~~~~

اين عشق ماندني اين شعر بودني
اين لحظه‌هاي با تو نشستن سرودني‌ست

من پاکباز عاشقم از عاشقان تو
با مرگ آزماي با مرگ
اگر که شيوه تو آزمودني‌ست

حميد مصدق

~~~~~???~~~~~

چندان به تماشايش برنشستيم
که بامدادي ديگر برآمد
و بهاري ديگر

از چشم اندازهاي بي برگشت در رسيد
از عشق تن جامه‌اي ساختيم روئينه
نبردي پرداختيم که حنظل انتظار
بر ما گوارا آمد

اي آفتاب که برنيامدنت
شب را جاودانه مي‌سازد
بر من بتاب
پيش از آن‌که در تاريکي خود گم شوم

محمد شمس لنگرودي

~~~~~???~~~~~

به خاطر مردم است که مي‌گويم
گوش هايت را کمي نزديک دهانم بيار

دنيا
دارد از شعرهاي عاشقانه تهي مي‌شود
و مردم نمي‌دانند
چگونه مي‌شود بي هيچ واژه اي
کسي را که اين همه دور است
اين همه دوست داشت

ليلا کردبچه

~~~~~???~~~~~

در اين هستي غم انگيز
وقتي حتي روشن كردن يک چراغ ساده «دوستت دارم»
كام زندگي را تلخ مي‌كند

وقتي شنيدن دقيقه اي صداي بهشتي‌ات
زندگي را تا مرزهاي دوزخ مي‌لغزاند
ديگر نازنين من
چه جاي اندوه؟
چه جاي اگر؟
چه جاي كاش؟
و من.

اين حرف آخر نيست!
به ارتفاع ابديت دوستت دارم
حتي اگر به رسم پرهيزکاري هاي صوفيانه
از لذت گفتنش امتناع كنم

مصطفي مستور

 
شعر درباره انتظار؛ عاشقاني چشم به راه معشوق


 

عکس نوشته خوشا آن دل که دلدارش تو گردي عراقي


 تک بيت‌هاي ناب عاشقانه 


خوشا آن دل! که دلدارش تو گردي
خوشا جاني! که جانانش تو باشي

عراقي

~~~~~???~~~~~

رشته جان من سوخته بگسيخته باد
گر ز عشق سر زلفت ندهم جان همه شب

~~~~~???~~~~~

من چون ز دام عشق رهائي طلب کنم
کانکس که خسته است بتيغ تو رسته است

~~~~~???~~~~~

عشق سلطانيست کو را حاجت دستور نيست
طائران عشق را پرواز گه جز طور نيست

خواجوي کرماني

~~~~~???~~~~~

خواهم که راز عشقت پنهان کنم ز ياران
صحراي آب و آتش پنهان چگونه باشد

خاقاني

~~~~~???~~~~~

 

 

منتخب بهترين شعرهاي عاشقانه کوتاه

 


دلت به وصل گل اي بلبل صبا خوش باد
که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست

حافظ
زيباترين شعرهاي عاشقانه گذشتنيست پروا تلخکامان را ز تلخي‌هاي عشق
آب دريا در مذاق ماهي دريا خوش است

~~~~~???~~~~~

صائب شکايت از ستم يار چون کند؟
هر جا که عشق هست، جفا و وفا يکي است

~~~~~???~~~~~

عشق از سر رفت بيرون و غرور او نرفت
ناز مهمان را ز صاحب خانه مي‌بايد کشيد

صائب تبريزي

~~~~~???~~~~~

دل بيمار را در عشق آن بت
شفا از نعره‌هاي عاشقانه است

عطار

~~~~~???~~~~~

ما را ز درد عشق تو با کس حديث نيست
هم پيش يار گفته شود ماجراي يار

سعدي

 

 


اشعار عاشقانه زيبا از شاعران بزرگ


زيباترين اشعار عاشقانه و احساسي کوتاه و بلند براي همسر و عشق زندگي با موضوعات : ابراز عشق، دلتنگي و غمگين سوک، دوري و جدايي، دلشکسته بودن و شعرهاي عاشقانه زيبا و رمانتيک عاطفي از شاعران مشهور ايران و جهان براي زن و شوهر هاي عاشق و دوران نامزدي


شعرهاي عاشقانه زيبا و رمانتيکشعرهاي عاشقانه زيبا و رمانتيک

ميخواهمت که خواستني تر از هر کسي …


******


شعر عاشقانه زيبا براي همسرم


تورا دوست دارم
بدون آن که علتش را بدانم
محبتي که علت داشته باشد
يا احترام است يا ريا …


******


شعر عاشقانه زيبا و کوتاه براي همسر


شعر عاشقانه زيبا و کوتاهشعر عاشقانه زيبا و کوتاه

کي مي رسد آن صبح
که من صدايت بزنم
تو بگويي جانا


***


سلام من
به آن پرنده سپيده و شادمان
که در سپيده با نسيم
ترانه ساز مي شود
صبح زيبات بخير


******


اشعار عاشقانه زيبا و کوتاه


از چهره ى تو
چيز زيادى يادم نيست
جز اين که
اقيانوس آرامى
ريخته بود بين چشمهات
و روى طراوت لب هات
زمزمه ى تردى بود
که گنگم مى کرد
و نمى گذاشت
از چهره ى تو چيز زيادى
يادم باشد


******


شعر عاشقانه براي همسر مهربانمشعر عاشقانه براي همسر مهربانم

چه شد در من نمي دانم
فقط ديدم پريشانم
فقط يک لحظه فهميدم
که خيلي دوستت دارم …


******


تو معشوق ناب من هستي
هميشه عاشقت و مجنون تو مي مانم ليلي جانم


تک بيتي عاشقانه زيبا براي شوهرم


صبح خورشيد نگاهت به سرش خواب ندارد؟
پس بيا خوب نگهم کن که دلم تاب ندارد


******


شعر عاشقانه زيبا و غمگين


يا مشکل ارسال پيام از دل ما بود
يا منبع گيرنده ي قلب تو خراب است


زاييده ي درديم و به بار آمده ي عشق
در مکتب ما عشق فقط حرف حساب است


يک جمله بگو دلبرکم حرف دلت چيست
عاشق شده اين شاعر و دنبال جواب است


******


شعر عاشقانه زيبا و دلنشينشعر عاشقانه زيبا و دلنشين

عاشقي را چه نياز است به توجيه و دليل
که تو اي عشق همان پرسش بي زيرايي


******


شعر نو عاشقانه زيبا براي همسرم


صدا بزن مرا
مهم نيست به چه نامي
فقط ميم مالکيت را آخرش بگذار
مي خواهم باور کنم، مال تو هستم …


***


همسر عزيزم، تو تنها يار و همدم زندگي ام هستي
چه بخواهي چه نخواهي تا ابد در قلب من مي ماني …
دوستت دارم


******


اگر باغ نگاهم پر ز خار است، گلم تاراج دست روزگار است
به چشمانت قسم، با بودن تو، زمستاني ترين روزم بهار است


******


شعر عاشقانه براي همسر عزيزم


تا تو نگاه مي‌کني کار من آه کردن است
اي به فداي چشم تو، اين چه نگاه کردن است؟
شهريار


شعر عاشقانه زيبا و کوتاه براي عشقمشعر عاشقانه زيبا و کوتاه براي عشقم

گرماي دستات آرامش منه


******


شب وقتي زيبا است که بداني
يک نفر، يک جايي از اين دنيا
با تصويرسازي آغوش تو به خواب رفته است
و چه زيباتر مي‌شود وقتي که آن يک نفر
هماني باشد که تو هم هرشب
در خيال خودت در آغوشش مي‌گيري


******


شعر رمانتيک زيبا براي عشقم


امروز
بيشتر از هر روز ديگري دوستت دارم
دست خودم نيست جمعه‌ها عاشق‌ترم!
مخصوصا اگر
چشم در چشم #تُ
از خواب بيدار شوم…


******


شعر عاشقانه زيبا و احساسي براي همسرشعر عاشقانه زيبا و احساسي براي همسر

شعر دوبيتي عاشقانه زيبا


يکي درد و يکي درمان پسندد
يک وصل و يکي هجران پسندد
من از درمان و درد و وصل و هجران
پسندم آنچه را جانان پسندد


بابا طاهر


***


گفته بودي که چرا محو تماشاي مني
آن چنان مات که حتي مژه بر هم نزني


مژه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود
ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدني


فريدون مشيري


******


شعر عاشقانه زيبا با عکسشعر عاشقانه زيبا با عکس

شاعر ميگه :
لا تقسوا علي أنثي إلا في عناقها…
به زن سخت نگيريد
مگر به هنگام در آغوش کشيدنش :))


******


شعر عاشقانه براي همسر مهربانم


بوي شور انگيز بارا? مي دهي
با نگاهت بر دلم جان مي دهي


بسکه خوب و مھربان و صادقي
بر دلم عشقي فراوان مي دهي


خواهشا با قلب تنھايم بمان
چون فقط تو بوي انسان مي دهي


******


شعر عاشقانه زيبا و رمانتيک


من سردم و سردم ، تو شرر باش و بسوزان
من دردم و دردم ، تو دوا باش خدا را


جان را که مه آلود و زمستاني و قطبي ‏ست‏
با گرم‏ترين پرتو خورشيد بيارا


از ديده بر آنم همه را جز تو برانم‏
پاکيزه کنم پيش رخت آينه‏ ها را


من برکه ي آرام وُ تو پوينده نسيمي‏
درياب ز من لذت تسليم و رضا را


گر دير و اگر زود ، خوشا عشق که آمد
آمد که کند شاد و دهد شور فضا را


هر لحظه که گل بشکفد آن لحظه بهار است‏
فرزانه نکاهد ز خزان ارج و بها را


مي ‏خواهمت آن قَدْر که اندازه ندانم‏
پيش دو جهان عرضه توان کرد کجا را


از باده اگر مستي جاويد بخواهي‏
آن باده منم، جام تنم بر تو گوارا


سيمين بهبهاني


******


اشعار عاشقانه زيبا از شاعران بزرگاشعار عاشقانه زيبا از شاعران بزرگ

شعرهاي عاشقانه زيبا و دلنشين جديد


از پشت تريبون دلم عشق چنين گفت
محبوب تو زيباست، قشنگ است، مليح است
اعضاي وجودم همه فرياد کشيدند
احسنت صحيح است، صحيح است، صحيح است


ملک الشعراي بهار


******


فکر هايم تکه تکه شده اند
تو که نباشي
بهانه ايي براي جمع کردنشان ندارم
کاش باشي
تا فکرهايم بکر و خواستني باشند


******


شعر عارفانه عاشقانه زيبا


بيا بيا دلدار من دلدار من
درآ درآ در کار من در کار من
تويي تويي گار من گار من
بگو بگو اسرار من اسرار من


******


چون درد عاشقي به جهان هيچ درد نيست
تا درد عاشقي نچشد مرد مرد نيست


آغاز عشق يک نظرش با حلاوتست
انجام عشق جز غم و جز آه سرد نيست


عشق آتشي ست در دل و آبي ست در دو چشم
با هر که عشق جفت ست زين هر دو فرد نيست


شهديست با شرنگ و نشاطي‌ست با تعب
داروي دردناکست آنرا که درد نيست


آنکس که عشق بازد و جهان بازد و جهان
بنماي عاشقي که رخ از عشق زرد نيست


سنايي


******


تو را با قلب و جانم برگزيدم
وزين نا مردمي ها دل بريدم


به شوق ديدن روي تو اي دوست
هزاران غمزه و نازت خريدم


******


اشعار عاشقانه جديد و زيبا


به صحرا بنگرم صحرا ته وينم
به دريا بنگرم دريا ته وينم


بهر جا بنگرم کوه و در و دشت
نشان روي زيباي ته وينم


******


شعر دلتنگي و جدايي زيبا


امشب دلم از آمدنت سرشار است
فانوس به دست کوچه ديدار است


آن گونه تو را در انتظارم که اگر
اين چشم بخوابد ، آن يکي بيدار است


******


بيراهه دور مي‌زند بي تو دلم
لبخند به زور مي‌زند بي تو دلم


هر وقت که دير مي‌کني مثل سه تار
در مايه شور مي‌زند بي تو دلم


احسان افشاري


******


شغر غمگين و عاشقانه زيباشغر غمگين و عاشقانه زيبا

شغر غمگين و عاشقانه زيبا


ببار اي باران، ببار که غم از دلم رفتني نيست
اشک هاي روي گونه ام ديدني نيست


ببار اي باران که اين تنهايي تمام شدني نيست
آن لحظه هاي زيبا تکرار شدني نيست


ببار اي باران که شعر تلخ جدايي خواندني نيست
غم تلخي که در سينه دارم فراموش شدني نيست


******


گر تو گرفتارم کني من با گرفتاري خوشم
داروي دردم گر تويي در اوج بيماري خوشم


مولانا


******


تو را گم مي کنم هر روز و پيدا مي کنم هر شب
بدين سان خواب ها را با تو زيبا مي کنم هر شب


مرا يک شب تحمل کن که تا باور کني اي دوست
چگونه با جنون خود مدارا مي کنم هر شب


چنان دستم تهي گرديده از گرماي دست تو
که اين يخ کرده را از بي کسي، ها مي کنم هر شب


دلم فرياد مي خواهد ولي در انزواي خويش
چه بي آزار با ديوار نجوا مي کنم هر شب


کجا دنبال مفهومي براي عشق مي گردي
که من اين واژه را تا صبح معنا مي کنم هر شب


محمد علي بهمني


******


شعر رمانتيک و عاشقانه زيباشعر رمانتيک و عاشقانه زيبا

غزل عاشقانه زيبا


ماه اگر بي تو برآيد به دو نيمش بزنند
دولت احمدي و معجزه سبحاني


جلوه بخت تو دل مي‌برد از شاه و گدا
چشم بد دور که هم جاني و هم جاناني


حافظ


******


گفتم که پر از عطر بهاري بانو
خب حرف بزن گاه گداري بانو
گفتي به خدا حرف ندارم آقا
گفتم به خدا حرف نداري بانو


بهمن بني‌هاشمي


******


شعر انگليسي عاشقانه زيبا


To my dear Husband
I just want to say
You made my life complete
On our Wedding Day
I Love You


شوهر عزيزم فقط يه چيزي مي خواهم بگم
تو در روز عروسي
زندگي مرا کامل کردي
دوستت دارم


******


شعر عاشقانه براي ابراز عشق


اگر درياي دل آبي ست
تويي فانوس زيبايش
اگر آيينه يک دنياست
تويي معناي دنيايش


تو يعني يک شقايق را
به يک پروانه بخشيدن
تو يعني از سحر تا شب
به زيبايي درخشيدن


تو يعني يک کبوتر را
ز تنهايي رها کردن
خداي آسمان ها را
به آرامي صدا کردن


تو يعني چتري از احساس
براي قلب باراني
تو يعني در زمستان ها
به فکر پونه افتادن


اگر يک آسمان دل را
به قصد عشق بردارم
ميان عشق وزيبايي ترا من دوست مي دارم


******


اشعار عاشقانه براي شوهر عزيزماشعار عاشقانه براي شوهر عزيزم

هوا خواه توام جانا و مي‌دانم که مي‌داني
که هم ناديده مي‌بيني و هم ننوشته مي‌خواني


******


کاش قلبم درد پنهاني نداشت
چهره ام هرگز پريشاني نداشت


کاش برگ آخر تقويم عشق
خبر از يک روز باراني نداشت


******


مانند يک بهار مانند يک عبور
از راه مي رسي و مرا تازه مي کني


همراه تو هزار عشق از راه مي رسد
همراه تو بهار
بر دشت خشک سينه من سبز مي شود


وقتي تو مي رسي، در کوچه هاي خلوت و تاريک قلب من مهتاب مي دمد
وقتي تو مي رسي
اي آرزوي گم شده بغض هاي من
من نيز با تو به عشق مي رسم


******


شعر عاشقانه در وصف يار


وقت است که بنشيني و گيسو بگشايي
تا با تو بگويم غم شب‌هاي جدايي
هوشنگ ابتهاج


******


عشق تو چيزي دارد که به من آرامش مي‌بخشد
حتي اگر همه جهان بلرزد
من با عشق تو محکم و استوار بي ترس مي‌خوابم


******


بگير اين گل از من ياد بودى
که تنها لايق اين گل تو بودى
فراوان آمدند اين گل بگيرند
ندادم چون عزيز من تو بودى


******


من از عهد آدم تو را دوست دارم
از آغاز عالم تو را دوست دارم


چه شب ها من و آسمان تا دم صبح
سروديم نم نم تو را دوست دارم


***


از غم خبري نبود اگر عشق نبود
دل بود ولي چه سود اگر عشق نبود


بي رنگ تر از نقطه ي موهومي بود
اين دايره‌ ي کبود اگر عشق نبود


از آينه‌ها غبار خاموشي را
عکس چه کسي زدود اگر عشق نبود


در سينه‌ي هر سنگ دلي در تپش است
از اين همه دل چه سود اگر عشق نبود؟


بي عشق دلم جز گرهي کور چه بود
دل چشم نمي گشود اگر عشق نبود


از دست تو در اين همه سرگرداني
تکليف دلم چه بود اگر عشق نبود؟


قيصر امين پور


******


نه به چاهي نه به دام هوسي افتاده
دلم انگار فقط ياد کسي افتاده


******


شعر عاشقانه زيبا براي همسر


منم تنها ترين تنهاي تنها
و تو زيبا ترين زيباي دنيا


منم يلداي بي پايان عاشق
تو بودي مرحم زخم شقايق


نگاهت را پرستم اي نگارم
فداي تار مويت هرچه دارم


******


غزل عاشقانه زيبا


ممکن ز تو چون نيست که بر دارم دل
آن به که به سوداي تو بسپارم دل


گر من به غم تو نسپارم دل
دل را چه کنم بهر چه مي‌دارم دل


***


شعر عاشقانه براي همسر از مولانا


هم نظري هم خبري هم قمران را قمري
هم شکر اندر شکر اندر شکر اندر شکري


مولانا


******


يار با ما بي‌ وفايي مي‌کند
بي‌ گناه از من جدايي مي‌کند


شمع جانم را بکشت آن بي‌ وفا
جاي ديگر روشنايي مي‌کند


سعدي


******


چو به خنده بازيابم اثر دهان تنگش
صدف گهر نمايد شکر عقيق رنگش


بکنند رخ به ناخن بگزند لب به دندان
همه ساحران بابل ز دو چشم شوخ و شنگش


خاقاني


******


شعر زيباي عاشقانه براي عشقم


اي روي خوب تو سبب زندگاني‌ ام
يک روزه وصل تو طرب جاوداني‌ ام


جز با جمال تو نبود شادماني‌ ام
جز با وصال تو نبود کامراني‌ ام


بي‌ ياد روي خوب تو ار يک نفس زنم
محسوب نيست آن نفس از زندگاني‌ ام


دردي نهاني‌است مرا از فراق تو
اي شادي تو آفت درد نهاني‌ ام


انوري


******


شعر عاشقانه زيبا براي عشقم


به جان جوشم که جوياي تو باشم
خسي بر موج درياي تو باشم


تمام آرزوهاي مني، کاش
يکي از آرزوهاي تو باشم


محمدرضا شفيعي کدکني


******


شعرهاي عاطفي و احساسي زيبا


کافيست
صبح که چشمانت را باز مي‌کني
لبخندي بزني جانم
صبح که جاي خودش را دارد
ظهر و عصر و شب هم
بخير مي‌شود


محمد خسرو آبادى


******


بوسه يعني وصل جانان وصل عشق
بوسه يعني يک شدن در درس عشق


منبع : شعر عاشقانهمشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین جستجو ها

عشق سرخ من مبلمان فضاي باز Mowlid David دنياي جالب لوازم ديجيتال Jessica Denise Erika Mark پايان نامه مقاله پروپوزال