عکس پروفايل زيبابخند
بلندتر بخند
تا عادت کنے بہ خنديدن
دنيا اونقدر هم کہ فکر مےکنے جدے نيستعکس پروفايل دلنشين


جمله هاي کوتاه دلنشينامروز به خودت قول بده
هيچ نوع حال و هواى بدى رو تحمل نکنى
تو در انتخاب افکارت قدرت دارى
پس فقط حال و هواى خوب رو انتخاب کنعکس پروفايل دلنشين


جملات زيبا و دلنشين براي عشقوقتي از شادي به هوا مي‌پري، مواظب باش کسي زمين را از زير پاهايت نکشد!عکس پروفايل دلنشين


متن زيباي غمگين دلنشينهميشه کسي را براي دوست داشتن


انتخاب کن که اونقدر قلبش بزرگ باشه


که نخواي براي اينکه توي قلبش جابگيري


بارها و بارها خودت را کوچک کنيعکس پروفايل دلنشين


متن انگليسي دلنشينStop waiting for the right time
Time isn’t waiting for you


براي رسيدن زمان مناسب صبر نکن
زمان براي تو صبر نميکنهعکس پروفايل دلنشين


عکس پروفايل زيبا و دلنشينخوشبختي
همان
لحظه ايست
که
احساس ميکني
خـــدا کنارت
نشسته و تو
به احترامش
از گناه
فاصــله ميگيريعکس پروفايل دلنشين


جمله هاي زيباي دلنشينماهيان از آشوب دريا به خدا شکايت بردند
دريا آرام شد و آن ها صيد تور صيادان شدند


آشوب هاي زندگي حکمت خداست
از خدا دل آرام بخواهيم نه درياي آرام.عکس پروفايل دلنشين


عکس عاشقاه دلنشينسکوت نکن …
زمزمه کن گاهي!


قدم بزن در کوچه هاي زندگي …
و گاهي آرام پرواز کن …
اين آبي بيکران مال تو نباشد …
مال کيست؟عکس پروفايل دلنشين


متن تنهايي زيباهرگز تمامت را براي کسي رو نکن
بگذار کمي دست نيافتني باشي
آدم ها تمامت که کنند، “رهايت” مي کنند …عکس پروفايل دلنشين


عکس نوشته زندگي دلنشيندر هياهوي زندگي دريافتم


چه بسيار دويدن ها که فقط پاهايم را از من گرفت
در حالي که گويي ايستاده بودم


چه بسيار غصه ها که فقط باعث سپيدي موهايم شد
در حالي که قصه اي کودکانه بيش نبود


دريافتم کسي هست که اگر بخواهد مي شود
و اگر نخواهد نمي شود
به همين سادگي …


کاش نه مي دويدم و نه غصه مي خوردم
فقط او را مي خواندم و بس!عکس پروفايل دلنشين


عکس عاشقانه زيبارويا هايي هست که شايد هرگز تعبير نشوند
اما هميشه شيرين اند
مثل رويــــاي بـــــــــــودن تو …!عکس پروفايل دلنشين


جملات دلنشين خاصزيبايي در چهره نيست
زيبايي نوري در قلب استعکس پروفايل دلنشين


متن هاي زيباي با مفهوميخدا زمين رو گرد آفريد تا به انسان بگه
همون لحظه اي که فکر مي کني به آخر دنيا رسيده اي
درست در نقطه آغاز هستيعکس پروفايل دلنشين


عکس پروفايل مفهوميآرزويت را بر آورده مي کند
آن خدايي که
آسمان را براي خنداندن گلي مي گرياندعکس پروفايل دلنشين


عکس و متن دلنشينقلب تو هر جا باشد گنج تو هم همان جا استمنبع: عکس پروفايل دلنشين


 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین جستجو ها

مداکس هنگر سفر به استانبول ايندکسينگ Pamela کاغذ نوين پورتال اوقات فراغت اداره کل تبليغات اسلامي چهارمحال و بختياري Mike kjhwefwf سردار قاسم سليماني يونيت دندانپزشکي