متن زيبا براي دوست قديمي خوب و بامرام نسبت به ميزان رفاقت تان و براي هر سن و سالي در اين مقاله تهيه تنظيم شده است و همچنين متن قشنگ در مورد رفيق قديمي را مي توانيد از اين نوشته از سايت سماتک انتخاب کرده و برايش ارسال کنيد. دوست خوب براي انسان محاسن بسياري دارد و اگر شما هم رفيق قديمي داريد و مي خواهيد پاسخ زحماتي را که در اين سال ها برايتان کشيده است بدهيد مي توانيد با فرستادن يک جمله زيبا در مورد دوست قديمي، محبت را در حق او تمام کنيد.


عکس نوشته و متن براي دوست و رفيق با مرام


 


با تمام مداد رنگي هاي دنيا


بـه هر زباني کـه بداني يا نـداني


خالي از هر تشبيه و استعاره و ايـام 


تنها يک جمله برايـت خواهـم نوشت


دوستت دارم بهترين دوست دنيا


 


**********


 


قلب مهمان‌خانه نيست


کـه آدم‌ ها بيايند دو سه ساعت


يا دو سه روز توي آن بمانند و بعد بروند


قلب لان? گنجشک نيست


کـه در بهار ساخته بشود


ودر پاييز باد آن رابا خودش ببرد


قلب راستش نميدانم چيست؟


امّا اين را ميدانم


کـه فقط جاي آدم‌هاي خيلي خيلي خوب اسـت


براي هميشه


عکس و متن درباره رفيق و دوست صميمي (34 عکس پروفايل ،شعر ،متن سنگين)


جملات و متن فاز سنگين درباره رفاقت و رفيق + عکس پروفايل رفيق


 


لحظه اي در گذر از خاطره ها


ناخود آگاه دلم ياد تـو کرد


خنده آمد بـه لبم شاد شدم


گويي از قيد غم آزاد شدم


هرکجا هستي دوست


دست حق همراهت


 


**********


 


پشت دريا شهريست


کـه يک دوست در آن جا دارد


هرکجا هست


بـه هر فکر بـه هر کار بـه هرحال


عزيز اسـت خدايا تـو نگهدارش باش


عکس و متن درباره رفيق و دوست صميمي (34 عکس پروفايل ،شعر ،متن سنگين)


متن کوتاه در مورد رفيق + عکس نوشته و جملات احساسي درباره دوستي و رفاقت


 


هي رفيق


بدون چتر کنارم قدم نزن


خيس دلتنگي هايم مي‌شوي


دنياي مـن


ابري تر ازآن اسـت کـه فکرش را ميکني


 


**********


 


چاقو نگفت دسته خودرا نميبرد


کاري بکن فرو بـه رفاقت سر آورند


کاري بکن کـه دست رفاقت دهند و پاک


نام تـو را دوباره فرا خاطر آورند


عکس و متن درباره رفيق و دوست صميمي (34 عکس پروفايل ،شعر ،متن سنگين)


متن درباره دوست خيانت کار


 


بگو بمير بميرم تـو همان‌ گونه هستي


بگو نباش نباشم تـو جاودان هستي


مرا بکش بخدا جان جان جان هستي


مرا نخواستنت آخر رفاقت بود


 


**********


 


رفيق جان منا دوره رفاقت نيست


سر گلايه ندارم کـه جاي صحبت نيست


بـه قدر خنده و اشکي غزل بخوان با مـن


بـه قدر خواندن شعري هميشه فرصت نيست


عکس و متن درباره رفيق و دوست صميمي (34 عکس پروفايل ،شعر ،متن سنگين)


متن درباره رفيق با معرفت


 


آنان بـه آفتاب شيفته بودند


زيرا کـه آفتاب


تنهاترين حقيقتشان بود


احساس واقعيتشان بود


با نور و گرمي‌ اش


مفهوم بي‌ رياي رفاقت بود


با تابناکي‌ اش


مفهوم بي‌ فريب صداقت بود


 


**********


 


اي کاش مي‌توانستند


از آفتاب ياد بگيرند


کـه بي‌ دريغ باشند


در دردها و شاديهاشان


حتي با نان خشکشان


و کاردهاي شان را


جز از براي قسمت کردن


بيرون نياورند


عکس و متن درباره رفيق و دوست صميمي (34 عکس پروفايل ،شعر ،متن سنگين)


عکس پروفايل دوست با معرفت


 


تـو را دوست‌ تر مي‌ دارم‌ از رؤياهاي‌ خويش‌


چرا کـه‌ تـو بـه‌ بار نشستن‌ تمام‌ روياهايي‌


برآورد تمام‌ آرزوها


مرا از رفاقتي‌ بي‌ مرز سرشار ميکني‌


تا دوست‌ بدارم‌ جـهان‌ پيرامون‌ خودرا


آبشار و خورشيد و درختان‌ را


پرندگان‌ و ماه‌ و سرزمينم‌ را


و تـو را


 


**********


 


حکايت رفاقت مـن با تـو


حکايت قهوه‌ ايست


کـه امروز با ياد تـو تلخ تلخ نوشيدم


کـه با هر جرعه بسيار انديشيدم


کـه اين طعم را دوست دارم يا نه؟


و آن قدر گير کردم بين دوست داشتن و نداشتن


کـه انتظار تمام شدنش را نداشتم


تمام کـه شد فهميدم


بازهم قهوه مي‌خوام


حتّي تلخ تلخ


عکس و متن درباره رفيق و دوست صميمي (34 عکس پروفايل ،شعر ،متن سنگين)


عکس پروفايل رفيق پسرانه


 


اي سبز بـه انديشه‌ هاي روز


جنگل بيدار


در سايه‌سار روشن نمناک تـو


کـه بوي و عطر رفاقت مي‌پراکند


گلگون شده ست


چـه قلب‌هاي تهور


کـه سبزترين جنگل بود


 


**********


 


رفاقت گاهي اشکه گاهي خونه


رفاقت گاهي از جنس جنونه


يه وقتايي تموم دين و دنيا


براي آدماي بي‌ نشونه


همون بي‌ ادعاهايي کـه گاهي


نمي‌دوني چقدر عاشق تر از مان


همونايي کـه حتي از خدا هم


بـه اين آسونيا چيزي نمي‌خوان


اگه عشقي نبود فقط رفاقت


مي‌تونست عشقو تـو دنيا بياره


نمي‌شه دل بـه عشق اون کسي داد


کـه مي‌ تونه رفيقو جا بذاره


رفاقت مثل خـاک سرزمينه


واسه قربوني عشق تـو و مـن


مي‌شه دريا شدن مشکل نباشه


بـه شرط ساده از خود گذشتن


عکس و متن درباره رفيق و دوست صميمي (34 عکس پروفايل ،شعر ،متن سنگين)


متن تشکر از دوست و رفيق بامرام


 


برف مياد خدا کنه پرنده طاقت بياره


باد مياد خدا کنه بوي رفاقت بياره


داره برف مياد و پرنده پشت شيشه ست


عمريه ديوار هميم فاصله حرف آخره


پناه بال و پرمون سقفاي بي کبوتره


تـو گلدوناي خونگي داره مي‌پوسه ريشه‌ مون


گنجشکک اشي مشي نوک مي‌زنه بـه شيشه‌ مون


عمريه پشت ميله‌ ها ترانه‌ خون قفسيم


خيس مي‌شيم گوله مي‌شيم امّا بـه هم نمي رسيم


عکس پرنده ميکشيم رو پشت بوم نقاشي


شايد بياد رو بوم مـا گنجشکک اشي مشي


کاشکي بياد آبي بشه تـو نقشاي کاشي بره


کاشکي بياد، ماهي بشه تـو حوض نقاشي بره


زخما رو مرهم بذاره نقل حکيم باشي بشه


بياد و رنگ آبي حوضاي نقاشي بشه


 


**********


 


رفاقت با تـو


رفاقت با بادبادکي کاغذيست


رفاقت با باد دريا و سرگيجه


با تـو هرگز حس نکرده‌‌ ام


با چيزي ثابت مواجه‌‌ ام


از ابري بـه ابر ديگر غلتيده‌‌ ام


چون کودکي نقاشي شده بر سقف کليسا


عکس و متن درباره رفيق و دوست صميمي (34 عکس پروفايل ،شعر ،متن سنگين)


متن در مورد رفيق + متن درمورد دوست صميمي


 


کم کم تفاوت ظريف ميان نگه داشتين يک دست


و زنجير کردن يک روح را ياد خواهي گرفت


اين کـه عشق تکيه کردن نيست


و رفاقت خاطرجمعي خاطر


و ياد مي گيري کـه بوسه‌ ها قرارداد نيستند


و هديه‌ ها عهد و پيمان معني نمي‌‌دهند


 


**********


 


اهاي رفيق


روي نبودنت هم مي‌توان حساب کرد


يادت مي ارزد بـه تمام کساني‌کـه


بودن هايشان بوي بيزاري مي‌دهد


عکس و متن درباره رفيق و دوست صميمي (34 عکس پروفايل ،شعر ،متن سنگين)


عکس و متن درباره رفيق و دوست صميمي


 


زندگي با صدا شروع ميشه


بي‌صدا تموم ميشه


عشق با تـرس شروع ميشه


با اشک تموم ميشه


دوستيه خـوب هرجـايي ميتونه شروع بشه


امّا هيچ جـا تموم نميشه


 


متن زيبا براي دوست قديمي


متن زيبا براي بهترين دوست قديمي تان که از دوران کودکي يا سنين جواني با او رفيق فابريک بوده ايد را در اينجا آماده کرده ايم. داشتن دوست قديمي در زندگي بسيار لازم است و برخي از اوقات در مواقع حساس به داد شما مي رسد. متن زيبا براي دوست قديمي براي شما عزيزي است که مي خواهيد جملات ناب در مورد دوست و رفيق قديمي تان ارسال کنيد و تجربه ثابت کرده است که داشتن يک دوست فابريک قديمي بسيار به انسان کمک مي کند و از او مراقيت مي نمايد.


♦ ♦ ♦ ♦


قدم زدن با يک دوست در تاريکي، بهتر از قدم زدن به تنهايي در نور است.


♦ ♦ ♦ ♦


سه نوع دوستي هست که در همه جا پر ارزش و سودبخش است و سه نوع دوستي ديگر هست که زيان آور و مورث پشيماني است.
دوستي با کساني که در دوستي خود پايدار و با وفا هستند و با کساني که درستکار و راستگويند و آنان که تجربه‌هاي بسيار دارند سودمند است؛
ولي دوستي و رفاقت با چاپلوسان. رياکاران و ياوه گويان مورث بدبختي و رسوايي است.


♦ ♦ ♦ ♦


در دوستي درنگ کن، اما وقتي دوست شدي ثابت قدم و پايدار باش


♦ ♦ ♦ ♦


دوستي مانند اسناد کهنه است. قدمت زمان، آن را قيمتي مي‌کند.


♦ ♦ ♦ ♦


متن زيبا براي بهترين دوست قديمي


دوستان جديد پيدا کنيد، اما دوستان قديمي را هم حفظ کنيد
اين‌ها نقره و آن‌ها طلا هستند


♦ ♦ ♦ ♦


رفيق قديمي و دوست داشتني من
چراغ دوستي تو هميشه توي قلبم روشنه، حتي در ساعات اوج مصرف!


♦ ♦ ♦ ♦


نفس شروع زندگيست
عشق قسمتي از زندگيست.
اما يک دوست باوفاي قديمي، قلب زندگيست…


♦ ♦ ♦ ♦


دوستي نشاني از عشق داره
کسي مي‌تونه دوست تو باشه
که از صميم قلب اون رو دوست داشته باشي


♦ ♦ ♦ ♦


بعضي وقت‌ها کسي هست
بدون آنکه تو را در آغوش بگيرد
يا حتي تورا ببيند
يا دستانت را در دست بگيرد
فقط با کلامش
ميتواند بوسه باران کند قلبت را…
فقط دو تا رفيق قديمي صميمي مي‌تونن
هر دو حالشون بد باشه.
ولي با کنار هم بودن
حال همو خوب کنن…


♦ ♦ ♦ ♦


متن زيبا در مورد دوست قديمي


حکايت رفاقت‌هاي قديمي حکايت سنگ‌هاي کنار ساحله…
اول يکي يکي جمع شون ميکني تو بغلت بعدش يکي يکي پرت شون ميکني تو آب.
اما بعضي وقت‌ها يک سنگ‌هاي قيمتي گيرت مياد که هيچ وقت نمي‌توني پرت شون کني…


♦ ♦ ♦ ♦


رفيق قديمي و دوست داشتني من!
از چهار راه قلبم عبور کردي و هيچ به چراغ قلبم توجه نکردي.
اما بدان پليس قلبم تو را تعقيب خواهد کرد
و برگه‌ي دوستت دارم مرا.
زير برف پاکن‌هاي دلت خواهد گذاشت.


♦ ♦ ♦ ♦


تو را دوست‌تر مي‌دارم از رؤياهاي خويش‌
چرا که تو به بار نشستن تمام روياهايي
برآورد تمام آرزو‌ها
مرا از رفاقتي بي مرز سرشار ميکني‌
تا دوست بدارم جهان پيرامون خودرا
آبشار و خورشيد و درختان را
پرندگان و ماه و سرزمينم را
و تو را


♦ ♦ ♦ ♦


پيدا کردن دوستان واقعي سخت
ترک کردنشان مشکل
و فراموش کردنشان غير ممکن است


♦ ♦ ♦ ♦


نوشته‌هاي روي شن، مهمان اولين موج دريا هستند
اما حکاکي‌هاى روي سنگ، مهمان هميشگي تاريخ هستند
و دوستان خوب قديمي، حک شدگان روي قلبند و ماندگاران ابدي


♦ ♦ ♦ ♦


دوستاي خوب بهترين خاطره‌ها رو براي همديگه مي‌سازن
من قشنگ‌ترين خاطره‌ها را با تو دارم دوست خوبم


♦ ♦ ♦ ♦


دوستاني دارم
بهتر از برگ درخت
که دعايم گويند و دعاشان گويم
صافي آب مرا يادتو انداخت رفيق
تودلت سبز، چراغت روشن
چرخ روزيت هميشه چرخان
نفست داغ، تنت گرم
دعايت با من


متن زيبا براي دوست قديمي | متن قشنگ در مورد رفيق قديمي


جملات ناب براي دوست قديمي


معجزه‌اي وجود دارد که دوستي ناميده مي‌شود
و در ميان دل اقامت دارد
شما نمي‌دانيد که چگونه بوجود مي‌آيد و چگونه آغاز مي‌شود.
اما شادماني که برايتان به ارمغان مي‌آورد هميشه موهبتي خاص مي‌بخشد
و شما متوجه مي‌شويد که دوستي ارزشمندترين نعمت خداوند است!


♦ ♦ ♦ ♦


فراموش کردن رفيقان قديمي، بي احترامي به قانون خاطره‌هاست
ارادت مرا هر روز در سر رسيدت تيک بزن…


♦ ♦ ♦ ♦


يادته زير گنبد کبود دوتا رفيق قديمي بوديم
و کلي حسود؟
تقصير اون حسودا بود که حالا
ما شديم يکي بود يکي نبود …


♦ ♦ ♦ ♦


قلب، مهمانخانه نيست که آدم‌ها بيايند دو سه ساعت يا دو سه روز توي آن بمانند و بعد بروند.
قلب، لانه‌ گنجشک نيست که در بهار ساخته بشود و در پاييز باد آن را با خودش ببرد.
قلب، راستش نمي‌دانم چيست؟
اما اين را مي‌دانم
که فقط جاي آدم‌هاي خيلي خيلي خوب است!
براي هميشه…


♦ ♦ ♦ ♦


حکايت رفاقت ديرينه من با تو
حکايت قهوه‌ايست
که امروز با ياد تو تلخ تلخ نوشيدم
که با هر جرعه بسيار انديشيدم
که اين طعم را دوست دارم يا نه؟
و آن قدر گير کردم بين دوست داشتن و نداشتن
که انتظار تمام شدنش را نداشتم
تمام که شد فهميدم
بازهم قهوه مي‌خوام
حتّي تلخ تلخ


منبع : متن دوست خوب


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین جستجو ها

Marcy آموزش حرفه اي کارشناسي رنگ خودرو Ana noted music Timothy Angela Chris روشويي کابينتي آراد Eric Casey