متن هاي زيباي عاشقانه براي تبريک ازدواجنه پهلوان هستي نه گردن کلفت محل! اما وقتي کنارم هستي…


در مقابل نگاه چپ غريبه ها،چه پناه امنيست برايم حضورتعکس پروفايل خبر ازدواجبرخي آدما هستن
که وقتي گرفتارشون ميشي
ديگه از آزادي بدت مياد
مانند تو i love uعکس پروفايل خبر ازدواجنازنيستي امانازنين مني به فکرم نيستي اماروياي مني حرفات


تلخه اماعسل مني بامن نيستي امانفس مني دوستت دارم چون عشق منيعکس پروفايل خبر ازدواجشنيدن کلمه ”دوستت دارم” از همسر وقتي قشنگه که خودش بهت بگه


نه با زور …


نه با اخم …


و نه با تاکيد؛


حتي فقط يبار !!!


حتي هر چند ماه يبار !!!!عکس پروفايل خبر ازدواجدست هايم را که مشت کردم،


با کنجکاوي پرسيد:چه پنهان کرده اي؟


گفتم: يک راز !


آرام مثل شبنمي که روي تمشک مي نشيند


در آغوشم نشست


نفس هايم که مثل باران روي موهاش و گردنش ريخت


از لبهاش يک بوسه چيدم و گفتم !


يک راز به همين شيريني؛


به همين تازگي،


يک دوستت دارم نابعکس پروفايل خبر ازدواج


عکس نوشته خبر ازدواج احساسيمطالب مرتبط


عکس پروفايل عروسي + عکس نوشته هاي عروسيمه و ازدواج منه امشب
عکس پروفايل خواستگاري + متن هاي زيبا در مورد ازدواج و عشق

آنقدر “دوستت دارم”


که خودم هم نميدانم


چقدر دوستت دارم!


هر بار که مي پرسي، چقدر؟!


با خودم فکر مي کنم؛


دريا چطور


حساب موجهايش را نگه دارد؟!


پاييز از کجا بداند


هر بار چند برگ از دست ميدهد؟!


ابرها چه مي دانند


چند قطره باريده اند؟!


خورشيد مگر يادش مانده


چند بار طلوع کرده است؟!


و ” من “


چطور بگويم که،


چقدر “دوستت دارم” …عکس پروفايل خبر ازدواج


متن هاي عاشقانه زيبادلم شادي مي‌خواهد
وسعتش چندان نيست
به اندازه کف دستانت
دستانم را بگيرعکس پروفايل خبر ازدواجشايد نباشم


تو اما هر روز صبح


پنجره قلبت را باز کن و


دوستت دارم ها را و


صبحت بخيرها را و


مراقب خودت باش ها را


نفس بکش …


سپرده ام به آسمان


سپرده ام به صبح…عکس پروفايل خبر ازدواج“هرچي تو بگي،


هرچي تو بخواي”


جمله ي بي ادعايست که


جورِ هزاران دوستت دارم را مي کشد…عکس پروفايل خبر ازدواجچشمان تو صدف هست
بر آن گوش مي خوابانم ، وقتي که خوابيده اي
تا صداي دريايي راکه در آن غرق شده ام
بشنومعکس پروفايل خبر ازدواج


عکس هاي زيباي عاشقانه خبر ازدواجگر?ه شا?د زبان ضعف باشد
شا?د کودکانه
شا?د ب? غرور
اما هر وقت گونه ها?م خ?س م? شود
م? فهمم نه ضع?فم نه کودکم
بلکه پر از احساسمعکس پروفايل خبر ازدواجميدوني
تموم مکالمه شبونه من با خداست
هي سر تو باهاش معامله ميکنم اما تو رو به من نمي فروشهمنبع: عکس پروفايل خبر ازدواج


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین جستجو ها

Nicole April مجـــــــــــــــاهــــــــــــــــد راه الــــــــــــــــله Sean آهنگ فارسي Pamela Asra وبلاگ راستين Boice Film Melayu Students