زيباترين متن برادر, جملات کوتاه و شعرهاي عاشقانه براي برادر


در اين قسمت شعرهاي عاشقانه و جملات کوتاه در وصف برادر را مي خوانيد.


داداش که داشته باشي…يکي هست که وقتي ناراحتي تنها اميدت اينه که اون باورت داره و منتظر شندن حرفاته
داداش که داشته باشي… يکي هست که با وجود اينکه حرفات تکرارين و همش غر زدنن انکار ميکنه و ميگه بگو
داداش که داشته باشي… يکي هست خطاهاتو که براش ميگي عصبي ميشه و رگ غيرتش به جوش مياد
داداش که داشته باشي…يکي هست که اعصاب خوردت رو سر اون خالي ميکني و اون آرومت ميکنه
داداش که داشته باشي…يکي هست که لب و لوچه آويزونت رو به لبخند تبديل ميکنه با حرفاش
داداش که داشته باشي…يکي هست وقتي يهو يچي بگه اونم بگه :کيه برم خط خطيش کنم؟؟!!
داداش که داشته باشي… يکي هست بگه رفتارت خوبن ولي گاهي زود قضاوت ميکني
داداش که داشته باشي…يکي هست که هميشه نگرانش باشي نگران خوب بودنش دير کردنش غيبتش
داداش که داشته باشي…يکي هست که حواسش به تک تک حرفات باشه و تو هم سرتا پا به گوش باشي
داداش که داشته باشي… يکي هست بگه غلط کردي ناراحتي بيخود ميکني ناراحتي ملتففففت؟؟!
توام بگي اره… اونم بگه دِ نشد : مللللتتفففت؟؟ توام جيييغ بزني بگي ارررره?(?)?
♥♥♥خلاااصه داداش که داشت باشي انگار دنياااا رو داري♥♥♥


***


اگر خاطرات کودکي ام روي آسمان شب پخش مي شد
تو ستاره درخشان آن بودي
براي همه چيز ممنونم برادر عزيزم


***


متن کوتاه براي داداش


برادر مثل هر پسري که نزديک توست، نيست
برادر بهترين دوست است
ممکن است از تو بزرگ تر يا کوچک تر باشد
اما اهميتي ندارد، او بهترين دوست توست


متن برادر براي برادر عزيز


داداش که داشته باش? يــــکي هس که آخـــــر شبـا با اين کـه خسـتس ببرتت بــــــيرون يــــه هـوايي بخـــــوري…


داداش که داشته باش? اگه يه دن?ا دشمنت باشن داداشت رف?قته…


داداش که داشته باش? يعني يه پناهگاه هم?شگ? دار?…


داداش که داشته باش? يـــــکي هس بيـــاد دسـتاتو گــــره بزنــه بـــــه هم تو بغــــلش و از اين که نميتوني جم بخوري لــــــذت ببــره…
داداش که داشته باش? يـــــکي هس بگــــه خـــــوبه لاکات قشنگن، ولــــــــي زيادي جــــيغن…
داداش که داشته باش? يکي هس بـــــگه جـــــوري بـــرو بـــــيرون که کســـي به آبجي خوشـــگلم چـــــپ نيگــــا نکـــنه ملتفتتت؟…
تــــوام بـــــگي آره! بگــــه د نشد ملتفتتتتتتتت؟ تو هم جيغ بزني بـــــــگي آرررره…
خــــــــلاصه داداش که داشته باشـــــي انگار همه دنيا رو داري… يکي هس اشکاتو از رو صورتت پاکـ کنه…
خوش به حــــــــــال اونايي که همه دنيــــــارو دارن! قدرشو بدونين!


***


شعر نو برادر دوستت دارم


تو هميشه براي من اينجا بوده اي
اما اکنون من را ترک مي کني
مي دانم با هم بحث هايي داشته ايم
اما با تمام وجودم دوستت دارم


***


برادر


عکس نوشته برادر عزيز


تک بيتي درباره برادري


برادرم پدرم اصل و فصل من عشقست
که خويش عشق بماند نه خويشي نسب
مولانا


***


عکس براي برادر


متن و جملات خواندني در مورد برادر و شعرها عاشقانه براي برادر مهربان و عاشقبرادر عزيزم

در زندگي ام آدم هاي زيادي آمدند و رفتند اما
تو هميشه همه جا بودي
در ميان همه جاده هاي انحرافي زندگي ام
آغوش تو پناهگاه آسماني من بوده
دوستت دارم


***


برادر عزيزم
دوست داشتنت بزرگترين نعمت دنياست
مرا شاد ميکند و لبخند را به دنيايم هديه ميکند
حتي اين روزها گاهي پرواز ميکنم
من اين دوست داشتن را بيشتر از هر چيز در اين دنيا دوست دارم …


متن برادر براي داداش عزيز


دوست داشتن و دوست نداشتن
اما اغلب دوست داشتن چيره مي شد


عشق و تنفر
اما اغلب عشق غالب بود


من اين گونه رابطه خواهر برادري مان را توصيف مي کنم
عاشقتم داداش گلم


***


نوشته هاي زيبا در وصف بردار


هر صبح که از خواب بيدار مي شوم به تو فکر مي کنم
به عنوان قهرماني که به زندگي ام وارد شد
هنگامي که در نزاع و کشمکش بودم بيشتر و بيشتر برايم ظاهر شدي
مي ترسم از اينکه نتوانم بدون تو زندگي کنم …


***


♥ برادر ♥ که داشته باشي يعني بعد بابا يه کوه کوچکي برا تکيه داري
♥ برادر ♥ که داشته باشي يعني ميتوني هر گِله اي که از اطرافت داري براش بگي
♥ برادر ♥ که داشته باشي ميتوني رو صورتت اشک هاي پاک شده رو ببيني
♥ برادر ♥ که داشته باشي يعني ميتوني اَداهاي خودتو يه بارم خودت ببيني
♥ برادر ♥ که داشته باشي ميتوني همه سرکاري ها رو تجربه کني
♥ برادر ♥ که داشته باشي ميتوني باهاش همه جا بري
♥ برادر ♥ که داشته باشي ميدوني بعد خدا ، مامان و بابا يکي مراقبته
♥ برادر ♥ که داشته باشي غم دنيا هم سراغت بياد؛ باز دلت قرصه و پشتت به برادرت گرمه!
♥ برادر ♥ که داشته باشي همه چيز خلاصه ميشه تو کودکي و بازي هاي بچگانتون
♥ برادر ♥ که داشته باشي حتي اگه خودتون هم پدر مادر بشين بازم تو سر و کله زدن خواهري برادريتون کم نميشه! اون دعوا ها و بگو مگو هاي سر لج


***


جملات خواندني برادر


تو چيزهاي زيادي به من نشان دادي
و من چيزهايي که نمي دانستم را از تو ياد گرفتم
اما يادت رفت آخرين چيز را به من ياد بدهي
چطور اجازه بدهم که بروي؟
مي دانم بعضي وقت ها حق انتخاب نداريم
دلم براي زماني که خواهر کوچک تو بودم تنگ شده
وقي نام خودم را با صداي تو مي شنيدم
آرزو دارم به تو بگويم که “دوستت دارم”
مي دانم حقيقت دارد که همه مي گويند
“خداوند فقط بهترين ها را مي گيرد…!”


برادر


***


آنقدر ناگهاني رفتي
که ما نتوانستيم خداحافظي کنيم
اما برادرها هيچ وقت از هم جدا نمي شوند
خاطرات ارزشمند هرگز نمي ميرند


***


شعر عاشقانه براي برادر


متن و جملات خواندني در مورد برادر و شعرها عاشقانه براي برادر مهربان و عاشق


يک برادر دارم از جان خوب تر
هر چه محبوب است از آن محبوب تر
فريدون مشيري


***


خاطرات کودکي ام را براي هميشه جايي نزديک قلبم حفظ خواهم کرد
زيرا برادري داشتم که از ابتدا من را حمايت کرد
ممنونم برادر!


***


نبايد يه مو از سرت کم بشه !
حق نداري اخم کني ، هميشه بايد بخندي !
اجازه ناراحت شدن نداري !
بايد خيلي مواظب خودت باشي فهميدي ؟
حق مريض شدن نداري !
باشه؟
چون من دوستت دارم داداش خوبم!


***


جملات کوتاه داداشي


اين يکي ياري بخواهد آن يکي سر مي‌رسد
جز برادر کي به فرياد برادر مي‌رسد؟
علي فردوسي


***


دوست داشتن برادرانه
عاشقانه نيست اما از عشق قدرتمندتر است
هميشه دوستانه نيست اما بيشتر از رابطه دوستي حمايت گر است


***


خواهر کوچک تو بودن به من اين حق را مي دهد که آزارت دهم و لحظه به لحظه سرت نق بزنم!
و برادر بزرگ بودن من، تو را مسئول مي کند که من را تحمل کني بدون توجه به هرچيز ديگر
دوستت دارم برادر


***


پيام زيبا براي برادر جانم


برادر عزيز … وقتي بهترين دوستانم خيانت کردند
تو براي نجات آمدي
آن زمان بود که فهميدم
بهترين دوست واقعي من تو هستي


***


آيا عجيب نيست که برادرها مي توانند همزمان شيرين ترين دوستان و تلخ ترين رقبا باشند؟
دوستت دارم داداش!


ادامه مطلب : متن برادر


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین جستجو ها

مخزن پلي پروپيلن , مخزن اسيد Jay Julie Alex تهيه غذا Kelley بازيکن برتر اس اس خبر Released the Shutter به ياد دوست