عکس نوشته غمگين مادرانهاز تمام دلتنگي ها ، از اشک ها و شکايت ها که بگذريم
بايد اعتراف کنم مادرم که ميخندد خوشبختم !عکس پروفايل مادر؛ عکس نوشته براي مادر؛ متن و جمله غمگين و عاشقانه احساسي براي مادر


پروفايل تلگرام مادرتقديم به آني که بهشت زير پايش
که مهريش تا ابد در دلم جاي دارد
تو بهترين گل ، ميان شهر گلهايي
تو رنک آفتابي ، شب که مي رسد
مثل ستاره گويا مهتابي ،
مادر خوبم دوستت دارمعکس پروفايل مادر؛ عکس نوشته براي مادر؛ متن و جمله غمگين و عاشقانه احساسي براي مادر


عکس هاي زيبا با متن براي مادرمادري که در کهنسالي با اينهمه درد و بيماري ،
وقتي مي بينه هيچکس دردشو باور نداره ، با خودش ميگه ” حتمأ ” من خوبم ” و سعي ميکنه با کمر خميده و پاي لنگش اداي آدماي سالمو در بياره .
قدرشونو بدونيم تا وقتي هستند . زمان خيلي زود ” دير ” ميشه !!!عکس پروفايل مادر؛ عکس نوشته براي مادر؛ متن و جمله غمگين و عاشقانه احساسي براي مادر


عکس پروفايل مادرشناسنامه رو بي خيال !
محلِ تولد من ، آغوش گرم و پر محبت توئه مـــــادر …عکس پروفايل مادر؛ عکس نوشته براي مادر؛ متن و جمله غمگين و عاشقانه احساسي براي مادر


عکس نوشته هاي مادرانه غمگين براي تلگرام و اينستاگرامزيباترين کلمه برلب هاي بشريت کلمه«مادر» وزيبا ترين آوا،
آواي«مادرم» است.اين کلمه آکنده از عشق و اميد است،
کلمه شيرين و مهر انگيز که از اعماق قلب بر مي خيزد
وزيبائي است.مادر همه چيز ماست
مادر آن روح جاوداني است که
لبريز از عشق و
زيبائي استعکس پروفايل مادر؛ عکس نوشته براي مادر؛ متن و جمله غمگين و عاشقانه احساسي براي مادر


عکس نوشته مادرمادر! من هرگز بهشت را زير پايت نديدم ،
زير پاي تو آرزوهايي بود که از آن گذشتي به خاطر من …عکس پروفايل مادر؛ عکس نوشته براي مادر؛ متن و جمله غمگين و عاشقانه احساسي براي مادر


عکس نوشته زيبا در مورد مادراگر مادرت هنوز کنارت است او را رها مکن
و محبتش را فراموش نکن و کاري کن که راضي باشد
چون در تمام زندگي فقط يک مادر داري
و وقتي برود آنگاه ملائکه ميگويند که
رفت آن کسي که به سبب آن به تو رحم ميشد . . .  عکس پروفايل مادر؛ عکس نوشته براي مادر؛ متن و جمله غمگين و عاشقانه احساسي براي مادر


عکس متن دار براي مادردغدغهء روزمره ام ، بودن توست !
نفس کشيدنت
ايستادنت
خنديدنت
“مــــــــــادرم”
تو باشي و خدا
دنيا برايم بس است …عکس پروفايل مادر؛ عکس نوشته براي مادر؛ متن و جمله غمگين و عاشقانه احساسي براي مادر


عکس نوشته هاي مادرانه غمگين براي تلگرام و اينستاگرامچه تاثير دلنشيني دارد
” غصه نخور ، درست ميشود ” گفتن هاي مادر ،
اثرش را هزار قرص آرامبخش قوي نداردعکس پروفايل مادر؛ عکس نوشته براي مادر؛ متن و جمله غمگين و عاشقانه احساسي براي مادر


عکس نوشته مادرمادر يعني به تعداد همه روزهاي گذشته تو، صبوري!
مادر يعني به تعداد همه روزهاي اينده تو، دلواپسي!
مادر يعني به تعداد آرامش همه خوابهاي کودکانه تو، بيداري!
مادر يعني بهانه بوسيدن خستگي دستهايي که عمري به پاي باليدن تو چروک شد!
مادر يعني بهانه در آغوش کشيدن زني که نوازشگر همه سالهاي دلتنگي تو بود!
مادر يعني باز هم بهانه مادر گرفتن…عکس پروفايل مادر؛ عکس نوشته براي مادر؛ متن و جمله غمگين و عاشقانه احساسي براي مادر


 عانه پروفايلمادر، دستي بر گهواره دارد و دستي در دست خدا.
آن‌گاه که مادر، گهواره را تکان مي‌دهد ، عرش خدا به لرزه درمي‌آيد.
و همه‌ي فرشتگان سکوت مي‌کنند تا زيباترين سمفونيِ هستي را بشنوند:
لالايي مادرعکس پروفايل مادر؛ عکس نوشته براي مادر؛ متن و جمله غمگين و عاشقانه احساسي براي مادر


عکس نوشته مادرانه عاشقانه براي تلگرام و اينستاگرامتو گلي خوشبو از بهشت خدايي که گلخانه دلم از عطرتو سرشار است


از تبار فاطمه اي وگويي وجود تو را با مهر فاطمه سرشته اند


پس هميشه دعايم کن چراکه دعايت سرمايه فرداي من است.عکس پروفايل مادر؛ عکس نوشته براي مادر؛ متن و جمله غمگين و عاشقانه احساسي براي مادر


عکس نوشته مادري زيبامادر بودن سخت ترين و پرمشقت ترين کار دنيا است


که تا آخر عمر هم بازنشستگي ندارد


و تنها حقوقي که بابت آن طلب ميکند اندکي عشق است


مادرم تورا عاشقانه دوست دارم و با تمام وجودم به تو عشق ميورزمعکس پروفايل مادر؛ عکس نوشته براي مادر؛ متن و جمله غمگين و عاشقانه احساسي براي مادر


عکس نوشته درباره مادر امروز با شاخه گلي سرخ ودستاني لرزان به ديدارت مي آيم
اين اشک هاي من از سردلتنگي است
دلتنگي براي بوسه زدن بر دستهاي مهربانت
کاش بودي…


امروز دلم آتش گرفت ودوباره جاي خاليت را حس کردم
مي دانم جاي تو خوب است
وفرشته هاي آسمان امروز را برايت جشن مي گيرند


آخر ميدانم که بهشت زير پاي توست….
کاش فقط امروز نگاهت را داشتم
خدايا کاش فقط يک بار ديگر
آغوشش را داشتمعکس پروفايل مادر؛ عکس نوشته براي مادر؛ متن و جمله غمگين و عاشقانه احساسي براي مادر


عکس نوشته زيبا درباره مادرمهم نيست در چه سني باشم،
هر زمان چيز جديد ياد ميگيرم دلم ميخواهد فرياد بزنم:
مامان بيا نگاه کن!عکس پروفايل مادر؛ عکس نوشته براي مادر؛ متن و جمله غمگين و عاشقانه احساسي براي مادر


عکس نوشته مادرانه غمگين و دلتنگيمادر! تو جانانه جام بلاي ما را نوشيدي و لباس رنج و محنت ما را پوشيدي،
اينک، حرير محبت فرزندانت را بپوش و شربت شهد عشق آنان را بنوش.
مادرم، در گرامي داشت روزت زيباترين ستاره سپاس را به پاس پاسداري بي کرانت از ما، بر آسمان پرمهرت مي آويزيم.عکس پروفايل مادر؛ عکس نوشته براي مادر؛ متن و جمله غمگين و عاشقانه احساسي براي مادر


عکس پروفايل مادرانه جديد و خاصميدوني دلتنگي يعني چي؟
دلتنگي يعني اينکه: بشيني به خاطراتت با مادرت فکر کني
اونوقت يه لبخند بياد رو لبت
ولي چند لحظه بعد …
شوري اشکهاي لعنتي ، شيريني اون خاطره ها رو از يادت ببرندعکس پروفايل مادر؛ عکس نوشته براي مادر؛ متن و جمله غمگين و عاشقانه احساسي براي مادر


عکس نوشته مادرانه غمگين و دلتنگيهنوز هم در پي گذشت سالها تن خسته من


گرمي نوازش تورا مي خواهد.


دوستت دارم مادر عکس پروفايل مادر؛ عکس نوشته براي مادر؛ متن و جمله غمگين و عاشقانه احساسي براي مادر


عکس پروفايل مادرمن لطافت نسيم، سيپدي سپيده، نستوهي کوه و صداقت آيينه را در تو مي نگرم.
مادر، گلبرگ ها بر دستانت بوسه مي زنند؛ درياها به تو غبطه مي خورند؛
بادها نام تو را تا عرش خدا مي برند؛ و ملکوتيان بر تودرود مي فرستند.
خدا بهشتش را به زير پاي تو مي بخشد. تو به راستي شکوه مندترين واژه شگرف آفرينشي. عکس پروفايل مادر؛ عکس نوشته براي مادر؛ متن و جمله غمگين و عاشقانه احساسي براي مادر


عکس نوشته درباره مادربچه که بودم دلم به گرفتن گوشه چادر مادرم و رفتن به بيرون خوش بود
اکنون بزرگ شده ام مادرم را مي خواهم , نه براي گرفتن گوشه چادرش
مي خواهمش که با گوشه چادرش اشکهايم را پاک کنم.
نه اينکه دلم خوش شود که مي دانم نمي شود !
شايد آرام بگيرد با بوي خوش چادر مادرم عکس پروفايل مادر؛ عکس نوشته براي مادر؛ متن و جمله غمگين و عاشقانه احساسي براي مادر


عکس نوشته مادرانه زيبا براي پروفايلمادر اولين زيباترين واقعي ترين و پابرجاترين عشقي است


که انسانها تجربه ميکنند .


تا بي نهايت دوستت دارم مادرمعکس پروفايل مادر؛ عکس نوشته براي مادر؛ متن و جمله غمگين و عاشقانه احساسي براي مادر


عکس نوشته درباره مادردوستت دارم مـــــــــــــادر، همين
و اين نه قابل محاسبه است نه قابل شمارش
حتي نمي توني ميزانش رو تخمين بزني
بي انتهاست تا وقتي هستم تا وقتي هستي
هست به امتداد زندگي، هست به امتداد دنيا…عکس پروفايل مادر؛ عکس نوشته براي مادر؛ متن و جمله غمگين و عاشقانه احساسي براي مادر


عکس نوشته مادرانه احساسي نبودنِ تــو
فقط نبودنِ تو نيست
نبودنِ خيلي چيزهاست…
کلاه روي سَرمان نمي‌ايستد!
شعر نمي‌چسبد…
پول در جيب‌مان دوام نمي‌آورد!
نمک از نان رفته!!!
خنکي از آب………….
” ما بي‌تو فقير شده‌ايم ” مادر….عکس پروفايل مادر؛ عکس نوشته براي مادر؛ متن و جمله غمگين و عاشقانه احساسي براي مادر


متن احساسي درباره مادرقبل ترها فقط چشم هايت را دوست داشتم
حالا چين و چروک هاي کنارشان را هم دوست دارم
مــــــــــــــــــــــــادرمعکس پروفايل مادر؛ عکس نوشته براي مادر؛ متن و جمله غمگين و عاشقانه احساسي براي مادر


متن عاشقانه مادرانهکاش بودي سرم را روي شانه هايت مي گذاشتم و مي بوسيدمت
وقتي بودي آنقدر بزرگ نبودم
وقتي هم که رفتي بزرگ نشدم
دستهايم سرد است
کاش بودي دستم را ميگرفتي
کجايي؟


شنيدم بهشت هم برايت کم است
خوش به حالت
کاش من را هم ميبردي
دلم برايت تنگ است
هميشه عاشقت هستم
شبها به خوابم بيا مثل هر شب
دوستت دارم مادر 


عکس پروفايل مادر؛ عکس نوشته براي مادر؛ متن و جمله غمگين و عاشقانه احساسي براي مادر


متن و جملات زيبا در وصف مادرمـــــــادرم
لحظه‌ هاي با تو بودن
از عمرم حساب نمي شوند!
از آخرتم حساب مي شوند، از بهشتعکس پروفايل مادر؛ عکس نوشته براي مادر؛ متن و جمله غمگين و عاشقانه احساسي براي مادر


جملات زيبا در مورد مادردلم مادر م? خواهد و بو? گلها? چادر نمازش و صدا? چرخش چرخ خ?اط? اش که آسمان را به زم?ن م? دوخت
دلم مادر م? خواهد تا عطر ?اس را به ا?وان خانه م?همان کند
دلم مادر م? خواهد که ???? ها?ش خواب غفلت را از سر م? پراند
دلم همان زن راست قامت عاشق را م? خواهد
بگذار همه به کودک?م بخندند
دلم مادر م? خواهد.عکس پروفايل مادر؛ عکس نوشته براي مادر؛ متن و جمله غمگين و عاشقانه احساسي براي مادر


جملات احساسي و زيبا درباره مادرخداوندا زيباترين لحظه ها را نصيب مادرم کن


که زيباترين لحظه هايش را به خاطر من از دست داده است . . .


مادرم دوستت دارمعکس پروفايل مادر؛ عکس نوشته براي مادر؛ متن و جمله غمگين و عاشقانه احساسي براي مادر


عکس نوشته پروفايل مادرانهميدوني دلتنگي يعني چي؟
دلتنگي يعني اينکه بشيني به خاطراتت با مادرت فکر کني
اونوقت يه لبخند بياد رو لبت ولي چند لحظه بعد…
شوري اشکهاي لعنتي، شيريني اون خاطره ها رو از يادت ببرند.عکس پروفايل مادر؛ عکس نوشته براي مادر؛ متن و جمله غمگين و عاشقانه احساسي براي مادر


عکس نوشته هاي زيبا درباره مادرآسماني پر از ستاره، دشتي پر از گل،
تقديم به آني که بهشت زير پايش جا دارد
به مادرم…
که مهرش تا ابد در دلم جاي دارد.عکس پروفايل مادر؛ عکس نوشته براي مادر؛ متن و جمله غمگين و عاشقانه احساسي براي مادر


عکس نوشته ميم مثل مادر براي پروفايلزمين باير دل را نهال عشق مي كارم
به پايش هر شب و هر روز سيل اشک مي بارم
از آن سرمست يک روزي درختي مي شود سرسبز
كه بر آن حک كنم مادر هميشه دوستت دارمعکس پروفايل مادر؛ عکس نوشته براي مادر؛ متن و جمله غمگين و عاشقانه احساسي براي مادر


عکس پروفايل مادرانهسرم را نه ظلم خم ميکند و نه ترس!
سرم فقط براي بوسيدن دست هاي تو خم ميشود مادر…عکس پروفايل مادر؛ عکس نوشته براي مادر؛ متن و جمله غمگين و عاشقانه احساسي براي مادر


عکس نوشته پروفايل براي مادروقتي به جاي کلاغ در آن بازي کودکانه گفتم: مامان پـر؛ خنديدي و گفتي: من که پر ندارم!!!
بزرگتر که شدم فهميدم، تو هم پر داشتي…عکس پروفايل مادر؛ عکس نوشته براي مادر؛ متن و جمله غمگين و عاشقانه احساسي براي مادر


عکس نوشته زيبا و احساسي عاشقانه پروفايل براي مادر


منبع : عکس پروفايل مادر


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین جستجو ها

صنم کده ftelecom درباره سلامتي درج رايگان آگهي در نيازپرداز Michael Janet Lance دانلود موزيک هاي جديد اموزشگاه ارايشگري Courtney